Prisliste

Du må betale avgift for å parkere på offentlige parkeringsplasser der det er skiltet. Avgiftstid og pris varierer i ulike soner.

Bil

Midtbyen og indre sentrumsområder (progressiv takst)

 • 49 kroner for 1 time
 • 108 kroner for 2 timer
 • 178 kroner for 3 timer

Ytre sentrumsområder

 • 41 kroner per time
 • Ila besøksparkering: 41 kroner pr time. Makspris pr døgn kr 201,00

St. Olavs hospital

 • Ved akutten: 49 kroner per time
 • Øvrige områder: 49 kroner for 1 time, 108 kroner for 2 timer og 178 kroner for 3 timer

Nedre elvehavn (Beddingen) og Trondheim sentralstasjon

 • 49 kroner per halvtime

Minimumsbelastning ved bruk av app

Hvis du bruker en av appene SmartPark eller EasyPark, er minimumsbelastningen 10 kroner, uansett hvor kort tid du står parkert.

Elbil

Ladeplasser

Lading og parkering betales hver for seg. Følg skilting på stedet.
Ladeplasser er skiltet med “ladbar motorvogn under lading”. 

 • Lading på normalladere: 6,99 kr pr kWh
 • Lading på hurtigladere: 7,99 pr kWh
 • Lading på lynladere: 7,99 pr kWh
 • Lading i boligsoner med gyldig tillatelse: 3,50 pr kWh

 

Moped og MC

Scooter, moped eller motorsykkel med to hjul

Det er gratis å parkere på parkeringsplasser skiltet for MC.

På avgiftsbelagt parkeringsplass gjelder de samme parkeringsreglene som for bil. Her må du betale ordinær parkeringsavgift.

Boligsone

Boligsoneparkering

 • Bil 1: 697 kroner per måned
 • Bil 2: 1306 kroner per måned
 • Bil 3: 1876 kroner per måned
 • Næringsdrivende: 2375 kroner per måned
 • Omsorgskort: 697 kroner per måned
 • Gjestekort: 318 kroner per uke

Piggdekk

Piggdekkgebyr for kjøretøy opptil 3500 kg

 • 35 kroner for 24 timer
 • 450 kroner for 30 dager fra kjøpsdato (månedsoblat)
 • 1400 kroner for hele sesongen

Piggdekkgebyr for kjøretøy over 3500 kg

 • 70 kroner for 24 timer
 • 900 kroner for 30 dager fra kjøpsdato (månedsoblat)
 • 2800 kroner for hele sesongen

Bedrift

Dagskort for servicebil og varebil

 • Offentlig avgiftsplasser og boligsone: 404 kroner per døgn
 • Særskilte plasser: 657 kroner per døgn

Sykkelhotell

Tonstad Sykkelhotell

Avtale kan kjøpes i appen SmartPark Mobilitet

 • 24 timer: 10 kroner
 • 30 dager: 100 kroner
 • 365 dager: 600 kroner

Skilttjenester

Skilt på stang/kryssfot/sokkelskilt

 • Takst inkl. mva: 155 kroner per døgn
 • Takst eks. mva: 124 kroner per døgn
 • Makstakst langtidsleie inkl. mva: 3000 kroner per skilt
 • Makstakst langtidsleie eks: mva: 2400 kroner per skilt

Kjegler og sperrerør

 • Takst inkl. mva: 50 kroner per døgn
 • Takst eks. mva: 40 kroner per døgn
 • Makstakst langtidsleie inkl. mva: 460 kroner per stykk
 • Makstakst langtidsleie eks: mva: 368 kroner per stykk

Sperrebånd (minimum 10 meter)

 • Takst inkl. mva: 50 kroner per 10 meter
 • Takst eks. mva: 40 kroner per 10 meter

Skilt-plastsekker

 • Takst inkl. mva: 50 kroner per stykk
 • Takst eks. mva: 40 kroner per stykk

Andre tjenester

Alle prisene gjelder i henhold til bestilling/avtale.

Kontrolltjenester med tjenestebil mellom klokka 07.00 og 17.00

 • Takst inkl. mva: 1400 kroner per time
 • Takst eks. mva: 1120 kroner per time

Kontrolltjenester med tjenestebil mellom klokka 17.00 og 21.00

 • Takst inkl. mva: 2200 kroner per time
 • Takst eks. mva: 1760 kroner per time

Kontrolltjenester med tjenestebil mellom klokka 21.00 og 07.00

Gjelder også alle tider lørdager og søndager.

 • Takst inkl. mva: 2800 kroner per time
 • Takst eks. mva: 2240 kroner per time

Tekniker eller skiltmontør, med tjenestebil

 • Takst inkl. mva: 1100 kroner per time
 • Takst eks. mva: 880 kroner per time

Mannskap uten bil

 • Takst inkl. mva: 1000 kroner per time
 • Takst eks. mva: 800 kroner per time

Kundeservice

 • Takst inkl. mva: 1000 kroner per time
 • Takst eks. mva: 800 kroner per time

Skilt- og arealplanlegging med rådgiver

 • Takst inkl. mva: 1400 kroner per time
 • Takst eks. mva: 1120 kroner per time

Administrative og økonomiske tjenester

 • Takst inkl. mva: 1100 kroner per time
 • Takst eks. mva: 880 kroner per time