Vilkår for SmartPark bedrift

Innledning

Denne avtalen inngås mellom tilbyder av SmartPark bedrift (“Tjenesten”) og kunden/bedriften (“Kunde”).

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter når det gjelder bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Kunden samtykker til at vilkårene ved opprettelse av avtalen.

Formålet med SmartPark bedrift

SmartPark bedrift er en digital tjeneste for salg av parkeringstillatelser, samt salg av andre typer produkter som er relatert til parkering.

Med SmartPark Bedrift kan firmaets ansatte benytte mobilen til å betale parkering og kjøpe andre produkter. Bedriften vil til enhver tid ha oversikt over kostnader og de ansattes parkeringer og kjøp av andre produkter.

Tjenesten skal være tilgjengelig for bedrifter registrert i Foretaksregisteret, Brønnøysundregistrene.

Tilbydere av tjenesten er ulike parkeringsoperatører som har for hovedmål å levere parkeringstjenester på offentlige og private parkeringsplasser som operatørene forvalter.

Parkeringsoperator

Trondheim kommune, Trondheim parkering

Trondheim kommune, Trondheim parkering
Organisasjonsnummer: 942 110 464
Adresse: Postboks 7300 Torgarden, 7004 Trondheim
Epost: 
Telefon: 72 54 09 00

Bruk av tjenesten

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter ved bruk av tjenesten, og inngås mellom tilbyder av Tjenesten og Kunden som er bruker. Ved å opprette avtalen samtykker bedriften vilkårene til bruk av tjenesten.

Kundens plikter

 • Kunden har plikt til å sette seg inn i de ulike parkeringsoperatørenes vilkår for parkering.
 • Kunden må følge de vilkårene som gjelder for bruk av Tjenesten.
 • Kunden skal oppgi korrekte opplysninger ved registrering
 • Kunden er selv ansvarlig for å administrere ansatte med riktig informasjon og informere ansatte om tjenesten.
 • Kunden må velge betalingsmiddel faktura eller betalingskort:
  • Ved valg av faktura som betalingsmetode; Bedriftskunder faktureres en (1) gang pr måned. For bedriftsfaktura tilkommer et månedlig administrasjonsgebyr.
  • Ved valg av bedriftskort/kredittkort som betalingsmetode; For bedriftskort er det Kundens ansvar å sørge for at betalingskortet til en hver tid er gyldig, har dekning og ikke er sperret.
 • Med Tjenesten kan firmaets ansatte benytte mobilen til å betale parkering og andre produkter. Ved å gi tilgang til bedriftens betalingsmiddel gir bedriften ansatte tilgang til kjøp av alle produkter og soner som er tilgjengelig i Tjenesten. Benytter ansatt bedriftens betalingsmiddel privat, er dette en sak mellom bedrift og ansatt.
 • Betalt eller fakturert parkeringsavtale refunderes normalt ikke. Gyldige årsaker til refusjon kan være sykdom, dødsfall osv. Forholdene skal dokumenteres i den grad det er mulig.
 • For produktene Kunden kjøper via Tjenesten godtar Kunden at registrerte betalingskort belastes med de til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer.
 • Parkeringsoperatør kan endre pris på parkeringsavtaler, gjeldende prisliste finnes på www.trondheimparkering.no
 • For å benytte Tjenesten må ansatte laste ned appen SmartPark og registrere nødvendige opplysninger, og forholde seg til vilkår for SmartPark app.

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt Kunden aksepterer disse vilkårene. Kunden kan si opp avtale gjennom skriftlig henvendelse til parkeringsoperatør.

Parkeringsoperatør kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning, ved vesentlig mislighold fra kundens side. Dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen angitt i betalingsvarslet kan operatør stenge tjenesten. Parkeringsoperatør kan også stenge tjenesten dersom kundens kredittgrense er oversteget eller dersom kunden misbruker tjenesten.

Parkeringsoperatør kan si opp avtalen med Kunden med skriftlig varsel dersom operatør slutter å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder Tjenesten. Ved opphør av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Kundens utestående betalingsforpliktelser.

Personvern

Se også personvernerklæring for SmartPark

Fant du det du lette etter?