Vilkår for SmartPark privat

Innledning

Denne avtalen inngås mellom Trondheim kommune ved Trondheim parkering som tilbyder av parkeringsappen SmartPark (“Tjenesten”) og kunden (“Kunde”) om bruk av SmartPark.

Denne avtalen inngås mellom tilbyder av SmartPark (“Tjenesten”) og kunden (“Kunde”). Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter med tanke på bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Kunden samtykker til at vilkårene i denne avtalen er akseptert ved aksept i elektronisk dialog før Tjenesten tas i bruk.

Formålet med SmartPark

SmartPark Parkering er en digital tjeneste for salg av parkeringstillatelser, samt salg av andre typer produkter som er relatert til parkering. Tjenesten skal være tilgjengelig for alle. SmartPark blir benyttet av ulike parkeringsoperatører som har for hovedmål å levere parkeringstjenester på offentlige og private parkeringsplasser som selskapene forvalter.

Parkeringsoperatører

Trondheim kommune, Trondheim parkering

Organisasjonsnummer: 942 110 464
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
Telefon: 72 54 09 00
E-post:

Trondheim Parkering AS

Organisasjonsnummer: 922 038 473
Erling Skakkes gate 40
7012 Trondheim
Telefon: 72 54 09 10
E-post:

Levanger Kommune

Organisasjonsnummer: 938 587 051
Håkon den Godes gate 30
7601 LEVANGER
Telefon: 72 54 09 10
E-post:

Bruk av tjenesten

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter ved bruk av tjenesten.

Hvis man parkerer på anviste plasser uten gyldig parkeringsavtale knyttet til korrekt registreringsnummer og sone vil man ved kontroll bli ilagt kontrollsanksjon.

Kundens plikter

 • Kunden skal oppgi korrekte personopplysninger.
 • Kunden har plikt til å sette seg inn i de ulike parkeringsoperatørenes vilkår for parkering.
 • Ved kjøp er det Kundens ansvar å registrere korrekt takstgruppe/sone samt kjøretøyets registreringsnummer.
 • Ved tap eller frastjålet telefon oppfordres kunden til å varsle parkeringsoperatøren for å forhindre misbruk.
 • Ved eierskifte av kjøretøy må kunden slette kjøretøyinformasjon i SmartPark

For at Kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten må Kunden registrere et gyldig betalingskort eller være en del av en bedriftsavtale.

For produktene Kunden kjøper via Tjenesten godtar Kunden at registrerte betalingskort belastes med de til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer. Den endelige prisen for parkering beregnes straks parkeringen er avsluttet.

Det er Kundens ansvar at det registrerte betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Dersom betalingstransaksjonen feiler, kan de ulike parkeringsoperatører fakturere utestående beløp. Dersom fakturaen ikke betales til rett tid, vil kravet bli overført inkasso uten ytterligere varsel. Dersom Tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det Kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte.

For kunder som parkerer i smarte P-anlegg med kameraregistrering av inn - og utpassering, og som ikke er registrert med gyldig betalingskort, ikke betaler på automat eller betaler innen 48 timer på Web, vil faktura sendes eier av kjøretøyet.

Kjøpsvilkår

 • Parkeringsavtalen er først gyldig når betaling er utført eller sjekk mot gyldig periodebillett er godkjent.
 • Betalt parkeringsavtale registreres elektronisk med registreringsnummer på kjøretøyet som identifikasjon.
 • Parkeringsavtalen er gyldig i tidsrommet som er angitt i avtalen.
 • Parkeringsavtalen er kun gyldig for ett kjøretøy.
 • Parkeringsoperatør garanterer ikke ledig parkeringsplass.
 • Parkeringsoperatør kan ikke garantere at varsling om utløpt parkeringstid blir mottatt av kunden.
 • Bruk av stedtjenester (GPS) benyttes til å bistå kunden i valg av sone, ut i fra telefonens posisjon. Kunden er selv ansvarlig for å betale i riktig sone med korrekt registreringsnummer.
 • Betalt parkeringsavtale refunderes normalt ikke. Gyldige årsaker til evt. refusjon kan være sykdom, dødsfall osv. Forholdene skal dokumenteres i den grad det er mulig.
 • Parkeringsoperatør kan endre pris på parkeringsavtaler med 14 dagers varsel.
 • Kjøper av parkeringsavtalen er selv ansvarlig for at avtalen til enhver tid er knyttet til korrekt registreringsnummer.
 • Eventuell klage på ilagt kontrollsanksjon skal gjøres til parkeringsoperatøren som har ilagt kontrollsanksjonen. Informasjon om hvor man skal klage står på ileggelsen.

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt Kunden aksepterer disse vilkårene. Kunden kan si opp avtalen gjennom skriftlig henvendelse til parkeringsoperatør.

Parkeringsoperatør kan si opp avtalen med Kunden med skriftlig varsel dersom parkeringsoperatør slutter å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder Tjenesten. Ved opphør av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Kundens utestående betalingsforpliktelser.

Varsling på mobil

For å gjøre Tjenesten så enkel som mulig å bruke ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

 • Push-utsending. Push-utsendelse på telefonen er foretrukket varsling for relevante informasjonsmeldinger
 • SMS- varsling

Operatører anbefaler kunden å slå på varsling. Varslingstjenesten gir kunden informasjon om bla. feil som kan oppstå med parkeringen og betalingskortet.

Personvern

Se også personvernerklæring for SmartPark

Fant du det du lette etter?