FNs bærekraftmål

Våre satsingsområder

Dette satser vi på i Trondheim kommune:

Aktuelt

Kommunale avgifter 4. termin - doble innbetalinger

Regnskapstjenesten i Trondheim kommune har registrert 400 doble innbetalinger knyttet til kommunale avgifter for 4. termin 2019, dagen etter forfall.

21.01.2020

Tilbudet ved Vistamar avvikles fra 1. juli 2020

Bystyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen for 2020 å avvikle tilbudet om opphold ved Vistamar rehabiliteringssenter i Spania.

15.01.2020

Harry Tiller blir ny kommunikasjonssjef

Harry Tiller (53) bytter ut kommentatorpenna med kommunikasjonslederstilling, når han i løpet av seinvinteren trer inn i jobben som kommunikasjonssjef i Trondheim kommune. Dette er en nyopprettet stilling.

06.01.2020
A03-P1-EPI006