Jobb hos oss

Jobb hos oss

Trondheim kommune er den største arbeidsgiveren nord for Dovre. Vi består av om lag 15 000 medarbeidere som arbeider innenfor et bredt spekter av tjenesteområder.

Møt våre medarbeidere

Tenk å ha en jobb som handler om å skape et godt liv for tusenvis av innbyggere. Sammen jobber våre medarbeidere for at alle som bor i Trondheim skal ha det best mulig. Både nå og i fremtiden.

Vil du bli med på laget?

Se alle våre ledige stillinger

Våre verdier

Verdiene våre er førende for arbeidet vi gjør, og for hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. Trondheim kommunes verdier er:

  • Modig
  • Åpen
  • Kompetent

Verdiene gjenspeiles i at vi:

Tenker modig

Vi er en inkluderende organisasjon som bygger på demokratiske verdier, der ingenting er så hellig at det ikke lar seg diskutere. Hos oss skal det være mulig å utfordre etablerte sannheter og å foreslå nye og bedre løsninger.

Ytringsfrihet står helt sentralt for oss. Det betyr blant annet at vi aldri pålegges munnkurv. Hver og en av oss har et personlig ansvar for å sette søkelys på forhold som er problematiske, og å undersøke muligheter for forbedring.

Mangfold er en ressurs som organisasjonen dyrker gjennom å legge til rette for mangfold i rekruttering av medarbeidere og ledere.

Utfordrer åpent

Vi er en innovativ organisasjon der ideer, folk og virkemidler knyttes sammen på måter som gjør det naturlig og enkelt å medvirke i utviklingen av kommunen.

Informasjon skal være lett tilgjengelig, og vi jobber for at beslutningsprosesser skal være både forutsigbare og gjennomsiktige.

Handler kompetent

Vi tar ansvar for at oppgavene våre løses på en måte som skaper tillit til kommunen.

De ansatte er organisasjonens absolutt viktigste ressurs. Våre ansattes kompetanse og profesjonalitet danner grunnlaget for at vi skal kunne løse oppgavene våre til det beste for våre innbyggere.

Sammen jobber vi for å være en omstillingsdyktig kommune som er preget av en sterk tillits- og læringskultur.

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikken i Trondheim kommune 2021-2024

Jobbmuligheter

I Trondheim kommune finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Dette er mulig i en så mangfoldig og stor organisasjon som Trondheim kommune.

Vi søker hele tiden etter nye medarbeidere. Du er velkommen til å søke både som nyutdannet og som mer erfaren arbeidstaker.

Se alle våre ledige stillinger

Her er noen av våre mange arbeidsprogram og satsingsområder:

Jobb i helselogo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Menn i helse

Frode Rønsberg og Joakim Kihl Holmberg fra Menn i helse

Menn i helse er et prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider.

Les mer om Menn i helse

Bli lærling

dekorativ banner fagopplæring

Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift.

Vi tilbyr gode læreplasser med engasjerte veiledere, kursdager og andre samlinger, lønn under utdanning og mulighet for praksis i utlandet i flere ulike yrkesfag. Vi ønsker å ha deg som kollega når du er ferdig med fagbrevet.

Les mer om å bli lærling i Trondheim kommune

Ung i jobb

dekorativ banner Ung i jobb

Ungdom mellom 16 og 18 år kan søke på fire ukers sommerjobb ved et helse- og velferdssenter (sykehjem eller omsorgsbolig) eller barnehage i vår kommune.

Det er søknadsfrist i mars hvert år.

Les mer om Ung i jobb

Helt med!

Inkludering av personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet.

Trondheim kommune tilbyr, i samarbeid med stiftelsen SOR, "Helt med - stillinger" på noen av våre enheter. Dette er stillinger for utviklingshemmede som kan kombineres med uføretrygd.

For nærmere opplysninger og ledige stillinger, se heltmed.no.

Les mer om Helt med!

Oversikt over alle ledige stillinger i Trondheim kommune

Fordeler

Trondheim kommune jobber målrettet med faglig utvikling, både for den enkelte ansatte og for enheten samlet.

Som offentlig aktør er kommunen en trygg og forutsigbar arbeidsgiver både når det gjelder lønn, arbeidstid, permisjonsordninger, forsikringer og pensjon. Lov- og avtaleverk og våre interne retningslinjer legger gode rammer for omstillingsprosesser, rekrutteringsprosesser og oppfølging av den enkelte medarbeider.

Som ansatt melder arbeidsgiver deg inn i en meget fordelaktig pensjonsordning gjennom Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP). Sykepleiere, leger og helsesykepleiere blir medlem av Kommunal landspensjonskasse (KLP) og lærere blir medlem av Statens pensjonskasse (SPK)

Gjennom medlemskapet i en av disse pensjonskassene, har du en av Norges beste pensjonsordninger. Se Trondheim kommunale pensjonskasse, Kommunal landspensjonskasse eller Statens pensjonskasse.

De fleste av organisasjonens ansatte omfattes av kommunens kollektive forsikringer gjennom KLP forsikring. Vi tilbyr bedriftsmedlemskap hos 3T og Actic med tilgang til Husebybadet, samt tilbud om trening for ansatte og deres familiemedlemmer på Nidarø treningsstudio.

Tips til jobbsøkere

Skal du søke jobb hos oss? Sjekk lenken under for nyttig informasjon:

Tips til deg som søker jobb i Trondheim kommune

Etiske retningslinjer

Les våre etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Sist oppdatert: 26.01.2022

A03-P1-EPI004