Innsyn

Om innsyn, offentleglova og personvern

Alle kan kreve innsyn i brev og dokumenter fra det offentlige. Retten til innsyn i journaler og saksdokumenter er hjemlet i ulike lover og forskrifter.

Offentlig postjournal

Postjournal, også kalt journal eller postliste, er et register over all journalført korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter.

Trondheim kommune fører postjournal etter reglene i arkivloven. Dokument til eller fra offentlige virksomheter og dokument til eller fra privatpersoner registreres i postjournalen. Det gjelder også e-poster og andre typer meldinger. Det er ikke mulig for deg som avsender å be om at et dokument ikke skal registreres i postjournalen, men vi gir ikke innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Innsyn i postjournal

Trondheim kommunes postjournal.

Vi har ulike postjournaler for inn- og utgående korrespondanse (Postliste), byggesak og plansaker (Plan og bygg) og møtekalender med saksdokumenter for Bystyret, Formannskapet og ulike råd og komiteer. Dokumenter fra Plan og bygg og fra møtekalendere kan du laste ned direkte fra vår innsynsløsning.

Innholdet i postjournalene er søkbart, og alle kan be om innsyn. Du trenger ikke legitimere deg for å be om innsyn i offentlig informasjon.

Relevant lovverk

 

Fant du det du lette etter?