- Vi må ha med folket

Sist oppdatert: 29.08.2018

Hvem skal gjøre jobben? Hvorfor skal folk bry seg? Og hvordan vet vi hva som fungerer?

Disse tre spørsmålene sto sentralt da Wolden snakket om byen og kommunen Trondheim da teknologikonferansen Technoport ble arrangert på Clarion Hotel Brattøra onsdag denne uka.

- Vi trenger en ny modell og en ny tenkning i framtida. Sterkere innbyggerinvolvering er nødvendig for at vi skal nå målene våre, ifølge rådmannen.

Rådmann Morten Wolden på Technoport

TRE VIKTIGE SPØRSMÅL: Rådmann Morten Wolden mener dette vil være sentrale utfordringer i årene framover.

 

Innbyggerinvolvering var et av temaene som ble løftet fram under årets Technoport, hvor Trondheim kommune er en av samarbeidspartnerne.

 

Minecraft i byplanlegging

Joakim Formo, designer og forsker hos Ericsson, viste blant annet en prototyp for en “mixed reality”-plattform, hvor innbyggerne bruker Minecraft som et verktøy for å utvikle byen.

Joakim Formo, Technoport

MINECRAFT: I byen Johannesburg har Ericsson eksperimentert med å la innbyggerne bruke pc-spillet Minecraft for å bygge i sin egen by.

 

- Gjennom et slikt verktøy blir det lettere for folk å være med å skap byen. Her kan de komme opp med gode ideer for å utvikle offentlige rom, sa Formo, som arbeider med strategisk og kritisk design i skjæringspunktet mellom samfunn og teknologi.

Minecraft er et svensk-utviklet pc-spill hvor spillerne kan rive ned og bygge opp konstruksjoner av kuber i en 3D-verden. I et forsøk i Johannesburg i Sør-Afrika har Ericsson latt innbyggere som ikke har store kunnskaper i data, arkitektur eller byplanlegging, utarbeide egne forslag til ting som kan forbedre deres by.

Joakim Formo, Technoport

DEMOKRATISK DESIGN? Joakim Formo jobber med mixed reality som et middel for å lokke fram innbyggernes samfunnsengasjement.

 

- Et spennende prosjekt som viser hvordan vi kan skape stort lokalt engasjement. Gjennom å utforske mixed reality, kan vi gjøre abstrakt byplanlegging til levende prosesser, poengterte Formo.

 

Levende laboratorium

Både Morten Wolden og Joakim Formo deltok i et panel hvor det ble diskutert hvordan Smart City-løsninger og digitalisering kan generere mer og nye typer innbyggerinvolvering. I panelet deltok også permittert varaordfører Hilde Opoku på storskjerm, live fra Ghana.

Paneldebatt, Technoport

SMART CITIES: Panelet diskuterte blant annet hvordan Smart Cities kan påvirke hvordan demokratiske prosesser fungerer.

 

I sitt innlegg snakket Wolden blant annet om det formaliserte samarbeidet mellom Trondheim kommune og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om universitetskommunen. Trondheim skal være et levende laboratorium, hvor smarte løsninger og flere initiativ gjennom innbyggerinvolvering, skal utvikle byen.

- Det kommer hele tida ny teknologi som kan forbedre våre prosesser. Og vi må involvere innbyggerne i dette. Folk liker å delta. Det har vi svært gode eksempler på i Områdeløft Saupstad-Kolstad, hvor innbyggerne blant annet har vært med å lage sin egen park, sa Wolden.

 

Flere bilder fra arrangementet:

 Stuart Russell på Technoport

PERSONLIG ASSISTENT: Roboter kan i dag fungere som din personlige assistent. Roboten er til venstre i dialogen.

 

Stuart Russell på Technoport

NÅR ROBOTEN GÅR FOR LANGT: Stuart Russell fra Berkeley, en av verdens ledende eksperter på roboter og kunstig intelligens, ga også eksempler på roboter vi ikke trenger.

 

Scenebilde, Technoport

SIDEN 2005: Teknologikonferansen Technoport har i dag mer enn tusen deltakere fra over 20 land.

 

Hilde Opoku via satelitt

BÆREKRAFT: Hilde Opoku deltok i paneldebatten om Smart Cities og snakket blant annet om viktigheten av en bærekraftig utvikling.

 

Aet Rahe på Technoport

IT-BYGGER: Aet Rahe har vært med å bygge opp Estlands IT-infrastruktur. Hun fortalte om dette arbeidet under årets konferanse.

 

Fant du det du lette etter?