Bygger storstue for idretten

I dag ser store deler av idrettsanlegget på Lade ut som et anleggsområde, men Skandia Cup skal allikevel arrangeres om noen uker. Og når alt er ferdig, blir dette trolig en av de største norske idrettsparkene i antall brukere.

Sist oppdatert: 31.05.2018

Nye Lade idrettspark vil være arena for et stort antall idretter, og i løpet av de neste to årene vil det meste være på plass. Trondheim kommune er grunneier i idrettsparken og har gitt tilskudd og lånegaranti for flere av byggeprosjektene. De samme anleggene skal driftes av ulike idrettslag. Kommunen bygger også infrastruktur og tar kostnader knyttet til rekkefølgekrav i parken.

Champions League-standard

Akkurat nå er det hektisk aktivitet ved kunstgressbanen til Trondheims-Ørn. Her bygges det tribunebygg, og håpet er at den skal kunne tas i bruk til lagets første høstkamp i august.

-  Trondheim kommune skal leie garderober og sanitæranlegg i tribuneanlegget, men alt dette er nok ikke ferdig til august, sier Roald Nyborg ved Enhet for idretts og friluftsliv i Trondheim kommune, som er prosjektansvarlig for utbyggingen av Lade idrettspark.

Tribuneanlegget vil også være klubbhus for Trondheims-Ørn og inneholder kontorer og treningsrom. Selve banen kan også brukes til andre kamper, både i breddefotballen og i høyere divisjoner.

- Dette er en av de beste fotballbanene vi har i Trondheim. Den har internasjonal standard, slik at det er tatt høyde for at det kan arrangeres både landskamper og Champions League for kvinner, forteller Nyborg.

Ny idrettshall

Sørøst i idrettsparken planlegger Sportsklubben Trygg/Lade å bygge en kombihall. Her er det tenkt en innendørs 7-er fotballbane og en ordinær idrettshall. I denne bygningen planlegges  det felles garderobeanlegg for hele idrettsparken. Byggestart er anslått til våren/sommeren 2019, og ferdigstillelse tidligst ett år senere. Denne hallen planlegges eid og driftet av Sportsklubben Trygg/Lade.

I dette området bygges det nå et fordrøyningsanlegg for blant annet overvann, vannrensing og avløp.

Trondheim bydrift jobber nå intenst for at byggearbeidene som berører gressbanene, skal være avsluttet før Skandia Cup innledes i slutten av juni. Dette er nøye planlagt fra arrangøren Sportsklubben Freidig og Trondheim kommunes side.

- Dersom gressbanene ikke blir klare, har vi Ringve kunstgress og Freidigbanen i beredskap, sier turneringsleder Brynjar Aune.

Mange idretter

Fra før har Trondheim kommune åpnet ei stor kunstgressflate nord i anlegget, hvor det spilles amerikansk fotball, rugby, baseball, lacrosse og fotball. I tillegg vil kommunen ha tre fotballbaner i “fullformat”, to i naturgress og én kunstgressbane. Den fjerde fotballbanen, som ligger i vestenden, eies av Sportsklubben Trygg/Lade. I mellom naturgressbanene skal det i løpet av juli anlegges en cricket pitch. En pitch er midtstykket på en cricketbane. Når pitchen er ferdig vil de to naturgressbanene også benyttes som bane for cricket.

I april i år åpnet en ny sambrukshall rett øst for Trondheims-Ørns kunstgressbane. Denne hallen er et samarbeidsprosjekt mellom Trondhjems Tennisklubb, NTNUI Tennis, Trondheim Bordtennisklubb og Trondheim Taekwon-Do Klubb. Hallen, som har fått navnet Lade Sportsarena, inneholder fire tennisbaner, bordtennishall og saler til kampsport.

Utendørs tennisbaner

I løpet av sommeren starter kommunen byggingen av fire utendørs tennisbaner på nordsiden av Ørn-banen.

- Disse banene vil være åpne for publikum i tillegg til organisert trening, forteller Roald Nyborg i Trondheim kommune.

Trondheim bydrift trenger også ny driftsstasjon etter at det gamle garderobeanlegget er revet. Dette er tenkt plassert lengst nordøst i anlegget. Her blir det også en snuplass for busser og større kjøretøy.

Parkeringsplass for personbiler vil bli lagt til hjørnet nærmest innkjøringen fra Haakon VIIs gate. Dette krysset skal for øvrig bygges om til rundkjøring, og metrobussen skal ha av- og påstigning rett ved idrettsparken.

NY HALL: Den nye sambrukshallen for tennis, bordtennis og kampsport er allerede tatt i bruk.TRONDHEIM OPEN: Her skal det bygges fire tennisbaner i løpet av 2018.OVERVANN: Et nytt fordrøyningsanlegg skal blant annet forsinke regnvannet. Dette begrenser problemer med overvann fra de fire nye byggene på Lade idrettspark.TRIBUNESETEFØDSEL: Det nye tribunebygget ved Trondheims-Ørns kunstgressbane skal brukes av både klubben og kommunen.Roald NyborgVEI I VELLINGA: Her anlegges en ny gangvei nordøstover i anlegget.MANGE IDRETTER: Baseball er en av mange idretter som Trondheim kommune har tilrettelagt for på Lade.

Fant du det du lette etter?