Kommunesammenslåing: Møte i fellesnemnda

Sist oppdatert: 29.08.2018

Følgende saker ble tatt opp:

  • Budsjett for fellesnemnda 2017, 2018 og 2019
  • Oppfølging av tidligere vedtak
  • Handlings- og økonomiplanene i Klæbu og Trondheim kommuner 2018-20121 og reformstøtte i nye Trondheim kommune.
  • Oppnevning av representanter til kirkelig fellesnemnd.
  • Skiløype Tiller-Vassfjellet, aktuelle krysningspunkt for fylkesvei 704.
  • Rettskrav på stilling for ansatte 
  • Orientering om avtale mellom rådmannnen i nye Trondheim og rådmannen i Klæbu om arbeidsoppgaver og ny stilling i nye Trondheim kommune
  • Korrigert møteplan for 2018 for fellesnemnda og partsammensatt utvalg

Under eventuelt ble det orientert om fire saker. Torben Jensen (bildet) fra fylkeskommunens samferdselsavdeling orienterte om arbeidet med fylkesvei 704. Deretter orienterte rådmann Kjetil Mjøsund først om forskuttering av oppgradering av fylkesvei 885, deretter om vann - og avløpsanlegget i Bratsberg /Amunddalen. Til slutt orienterte Mjøsund om Klæbu kommunes uttreden av Envina IKS og avtale med Trondheim Renholdsverk AS. Denne orienteringa ble holdt for lukka dører.

   Her kan du se møtedokumentene.

Fant du det du lette etter?