Nytilsatte sykepleiere får mentorer

Trondheim kommune prøver nå ut en mentorordning for å rekruttere og beholde sykepleiere. På seks enheter skal nytilsatte sykepleiere få støtte og oppfølging fra mentorer slik at de blir i jobben.

Sist oppdatert: 29.08.2018

- Kommunen har en vesentlig utfordring når det gjelder å rekruttere og beholde sykepleiere, sa kommunalsjef Kristin Bratseth da alle deltagerne i prosjektet møttes til første samling torsdag 11. januar.

- Trondheim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og derfor er en slik mentorordning et viktig tiltak i rekrutteringsstrategien, sier Bratseth. Hun har stor tro på prosjektet. Planen er at  det kan bli mentorordning på alle enhetene innenfor hjemmetjeneste og helse- og velferdssenter etterhvert.  

 De seks enhetene som er med i prosjektet er:

  • Zion helse- og velferdssenter
  • Dragvoll helse- og velferdssenter
  • Ilsvika helse- og velferdssenter
  • Bergheim hjemmetjeneste
  • Valentinlyst hjemmetjeneste
  • Munkvold hjemmetjeneste

Erfarne sykepleiere fra disse enhetene er plukket ut til å være mentorer, og i løpet av året skal de møtes jevnlig for å utveksle erfaringer, lære og reflektere. Mentorene skal spille hovedrollen i oppfølginga av de nytilsatte. Oppfølginga skal være systematisk og etter en egen plan. 

- Vi tror at en systematisk oppfølging fra mentor kan gi den nytilsatte større trygghet, et bedre fagmiljø og mer støtte på den nye arbeidsplassen, sier Bratseth.  

Den nye mentorordningen er et samarbeid mellom kommunen, KS, NTNU og fagforeninger. KS har satt i gang Jobbvinner som skal hjelpe kommunene til å rekruttere både helsefagarbeidere og sykepleiere, og prosjektet i Trondheim er en av flere piloter som er satt i gang.

 

Kontaktpersoner

Kristin Bratseth, kommunalsjef helse- og velferdssentre, tlf. 952 84 410
Laura Steinsli, rådmannens fagstab, tlf. 406 94 868  

 

Fant du det du lette etter?