Testby for smarte løsninger - håper på støtte fra EU

Sist oppdatert: 21.10.2020

Testby for smarte løsninger, gruppefoto.

Foto: Mohsen Anvaari.

– Vi ruster oss for at Trondheim skal bli en by som tester nye løsninger innen energibruk, mobilitet og medvirkningsprosesser. Det sier rådmann Morten Wolden.

Kommunene må i framtiden håndtere en helt annen kompleksitet enn i dag. For at vi skal ha velfungerende og klimavennlige byer fremover må vi bli bedre på å utnytte de ressursene vi har og ta i bruk teknologi på en helt annen måte. Det betyr at vi som by må legge til rette for å teste ut nye idéer og teknologier i enkelte bydeler, som i neste omgang kan rulles ut i et større omfang i norske- og europeiske byer.

Sammen med forskningsmiljøet ved NTNU og næringspartnere i inn- og utland er det lagt ned en stor innsats med å definere og beskrive testløsninger som skal bidra til å utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker. For å opprette energipositive nabolag må nye teknologier og løsninger testes og det er behov for nye prosesser, rammeverk og forretningsmodeller før nye innovasjoner er i markedet.

Trondheim sine testområder er Sluppen, NTNU campus Gløshaugen og Brattøra. Der vil blant annet mikronett i bydeler, Positive Energy Blocks (bygninger i nabolag som produserer mer energi enn de bruker), e-mobilitet og innbyggermedvirkning bli testet. Nøkkelen for å utvikle en framtidsrettet by på en god måte - er å involvere innbyggerne på et tidlig tidspunkt i arbeidet, legge til rette for møteplasser som inviterer innbyggere til å engasjere seg i utviklingen av byen fram mot 2050. For innbyggerne vil dette på sikt bety økt mulighet til å delta mer aktivt i utviklingen av egne nabolag, få tilgang til bedre tjenester innen miljøvennlig mobilitet (buss, bil og sykkel) og bo i nabolag med bedre energiutveksling som gjør at energibehov reduseres i bygg og overskudd brukes til andre formål, f.eks. til lading av kjøretøy).

Det er etablert sterke samarbeidsrelasjoner gjennom denne søknadsprosessen med TrønderEnergi, Statkraft Varme, Powel, ABB, Avis, AtB, FourC, Kjeldsberg og NHP Eiendom. Konkrete produkter og tjenester er utviklet og næringsaktørene er klare for å gripe fatt i utfordringene.

– Vi håper selvsagt å få ressurser til å teste dette i stor skala i Trondheim og våre samarbeidsbyer i Europa, sier søknadsansvarlig Annemie Wyckmans fra NTNU og Trondheims prosjektleder Silja Rønningsen. I løpet av et halvt år vil vi vite om vår søknad blir innvilget. Flere av prosjektidéene vil bli gjennomført uansett om vi får tilslag på søknaden.

Dersom vi får støtte fra EU vil 11 demonstrasjonsprosjekter bli utført og testet i fyrtårnsbyene Trondheim og Limerick i Irland - og kopiert i fem europeiske følgebyer i Estland, Tsjekkia, Romania, Bulgaria og Spania. Prosjektene omfatter ulike aspekter (miljø, tekniske, sosiale, økonomiske, juridiske) som kreves for å levere Positive Energy Blocks (PEB) i bydeler. Erfaringene vil bidra til anbefalinger om utvikling av rammeverk (lover og forskrifter), innbyggerengasjement, markedsregulering og forretningsmodeller slik at energipositive nabolag kan utvikles i byer i hele Europa.

Fant du det du lette etter?