Tips til jobbsøkere

Tips til jobbsøkere

Å være jobbsøker er en spennende og ofte tidkrevende prosess. Vi som arbeidsgiver er opptatt av at alle kandidater skal få vist frem sine kvalifikasjoner.

Videre i rekrutteringsprosessen vurderer vi kompetanse opp mot kravene til stillingen.

Vi ønsker alle velkommen som søkere og har laget noen generelle tips til deg som jobbsøker:

Forarbeid før søknadsskriving

Les om Trondheim kommune og arbeidsstedet på nettet sånn at du har kjennskap til oss før du søker.

Les utlysningsteksten nøye. Tenk over om oppgavene og ansvarsområdene matcher dine ønsker og drømmer for din neste jobb. Matcher dine kvalifikasjoner de kravene som stilles i den aktuelle stillingen?

Hva forteller vi deg i vår jobbannonse?

Utlysningsteksten forteller deg hvilke oppgaver og hvilke krav vi har til din kvalifikasjon. Det er dette vi er på utkikk etter i din søknad og CV. I et intervju vil vi være mer interessert i å bli kjent med deg som kollega.

Søknad

En god søknad
 • Har et presist språk med fokus på din kompetanse og din motivasjon.
 • Forteller oss hvorfor du søker på denne stillingen og hva du kan bidra med.
 • Får frem de kvalifikasjoner du har som matcher kravene til stillingen, men også gjerne andre kvalifikasjoner som du mener er relevant.
 • I søknaden er det viktigste for oss at vi blir kjent med din kompetanse og hvorfor du søker.
 • Skriv søknaden og la den gjerne ligge som kladd og les den med kritisk blikk dagen etter. Spør deg selv om alt er forståelig for en som aldri har møtt deg før. Gjennom din beskrivelse skal den andre klare å danne seg et bilde av hva du kan bidra med i jobben.
 • Skrivefeil er unødvendig, bruk verktøy for å rette på dette.
 • Be en venn lese gjennom søknaden din før du sender den, og send den før søknadsfristens utløp.
Tips til en god CV
 • Det finnes mange maler på en god CV, bruk helst malen i Webcruiter. Det er litt arbeid første gangen, men den er ryddig og oversiktlig. Den kan lagres som PDF fil og lastes opp dersom andre arbeidsgivere har andre søkesystem.
 • Legg inn arbeidserfaring slik at CV starter med siste arbeidserfaring altså i omvendt kronologisk rekkefølge.
 • Skriv en kortfattet oppsummering under hver arbeidsplass du har jobbet på, der du beskriver ansvarsområder, oppgaver og hva du har lyktes med. Ofte er det nyttig å endre denne beskrivelsen ut ifra hvilken jobb du søker på.
 • Beskriv det som er relevant for oss å vite. Andre relevante og interessante kvalifikasjoner er også fint å ha med eksempelvis verv eller frivillig arbeid.
 • Legg inn all utdanning i omvendt kronologisk rekkefølge og spesifiser studiepoeng og grad.
 • Legg gjerne ved linken til din LinkedIn-profil dersom du har det.
 • Vedlegg: Legg alltid ved vitnemål og attester. Det er en fordel at du benytter vitnemål portalen. Sjekk at alle dine vitnemål er originale og godkjente.

Intervju

Hurra! Nå er du innkalt til førstegangsintervju og det betyr at du er kvalifisert. Du må se på intervjuet som en mulighet til å presentere deg og din kompetanse. Arbeidsgiver ønsker å høre hva du kan bidra med som fagperson samt bli litt kjent med deg som kollega.

Tips til et godt intervju

Før intervjuet
 • Tenk igjennom mulige spørsmål og forbered gode svar.
 • Innhent informasjon om arbeidsstedet på nettsidene.
 • Kartlegg dine erfaringer og egenskaper og tenk igjennom hvordan disse er relevant for stillingen du har søkt på.
 • Tenk på eksempler som underbygger din kompetanse.
 • Forbered deg godt til intervjuet med en kort presentasjon om deg selv.
 • Øv på intervju med en venn, eller et familiemedlem før du skal på intervju.
Under intervjuet
 • Gi et godt førsteinntrykk ved å møte tidsnok, husk blikkontakt, snakk tydelig, og vær positiv.
 • Vis at du er interessert i stillingen og arbeidsplassen.
 • Det er helt naturlig å være nervøs for et jobbintervju- arbeidsgiver forventer dette. Tenk heller at du er spent! Når du er spent betyr det at du gjør deg mentalt klar for jobbintervjuet og at kroppen er skjerpet.

Ulike intervjutyper

Telefonintervju/ Speedintervju

Er et kort intervju som ofte tar ca. 10-20 minutter. Dette er en mulighet til å presentere deg slik at arbeidsgiver kan se at at du er aktuell for videre intervju. Husk å vise at du er interessert i akkurat denne stillingen og organisasjonen.

Førstegangsintervju

Er et intervju som ofte tar ca. 30-60 minutter. Dette er en mulighet å presentere deg og fortelle om din motivasjon, arbeidserfaring, og egenskaper. Husk å knytte din kompetanse til kvalifikasjonskravene og egenskaper som står i stillingsannonsen slik at arbeidsgiveren kan se at du er aktuell for stillingen.

Caseoppgave

På noen stillinger sender arbeidsgiveren en oppgave eller problemstilling som er relevant til stillingen. Den beste måten er å lage en presentasjon med svaret på oppgaven og strukturere dette godt. Det er vanlig at arbeidsgiveren gir deg ca.15 minutter for å presentere dette. Arbeidsgiveren ser på hvordan du bruker dine kompetanse for å løse jobbutfordringer og hvordan du kommuniserer.

Andregangsintervju

Dette er dybdeintervju hvor arbeidsgiver ønsker en bekreftelse på at du har den rette kompetansen som kreves i stillingen. Kompetansebaserte spørsmål eller situasjons spørsmål er vanlige i andregangsintervju. Det betyr at du må forbedre deg med gode eksempler, eller situasjoner som beskriver din kompetanse godt. For eksempel “hva var situasjonen, hva gjorde du, og hva var resultatet?”

Videointervju

Det tekniske på digitale intervjuer kan være stressende, så her er noen tips for deg.

 • Husk å teste på forhånd - lyd, webkamera, programvare, og lignende.
 • Sitt et sted med nøytral bakgrunn og husk å ikke sett deg foran et vindu, da ser vi deg ikke så godt.
 • Logg deg på i god tid.
 • Snakk tydelig og bruk kroppsspråket for å reflektere din motivasjon, interesse og personlighet.
 • Hold deg rolig hvis det blir et teknisk problem.

Ikke med videre

Dersom du ikke blir med videre i prosessen så er det viktig at du fokuserer på at det ikke nødvendigvis er noe feil med deg og din kompetanse. Som oftest er konkurransen stor og kompetansen blir vurdert opp mot kravene i stillingen. I tillegg blir den vurdert opp mot hva arbeidsplassen har fra før og hva den trenger fremover. Så ikke gi opp. Vi oppfordrer deg derfor til å lagre et relevant søk for interessante stillinger i din profil i Webcruiter. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.

Det kommer nye muligheter og du er velkommen som søker på andre utlyste stillinger hos oss.

Sist oppdatert: 13.06.2023

Fant du det du lette etter?