Kultur- og idrettsdirektør

Jeg drives av å oppleve noe nytt. Forstå skrevne og uskrevne regler i politiske prosesser, skjønne hva som styrer beslutninger. Det gir spennende hverdager, og jeg lærer noe nytt hele tida.

Sist oppdatert: 20.06.2024

Kultur- og idrettsdirektør i Erling Skakkes gate foran Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.
Navn: Ola By Rise
Alder: 62
Stilling: Kultur- og idrettsdirektør
Hvor: Strategisk ledelse
Fartstid: Siden 2016
Faglig bakgrunn: Cand. mag. i norsk, psykologi, historie. Master i organisasjon og ledelse.
"Hvis du skal være en god leder, uansett om det er som direktør eller i en annen lederjobb, må du bry deg om dem du skal lede.
Du må ønske at de skal lykkes og du må være opptatt av å gjøre dem gode."

Viktig å unne kolleger å lykkes

Klokka er litt over 12 når vi starter intervjuet med Ola. Da har han allerede vært i seks møter. Likevel har han med seg begeistring og et smittsomt engasjement inn i samtalen vår.

- Dette er en meningsfylt jobb. Jeg opplever at jeg jobber med noe veldig viktig, sier han entusiastisk.

Bred arbeidserfaring og positiv energi er kjennetegn ved Ola. Begge deler kommer til god nytte i jobben som kultur- og idrettsdirektør i Trondheim.

- Både som fotballtrener og som direktør har jeg kjent på viktigheten av å unne kolleger å være synlige og å lykkes, samtidig som jeg som leder må være i front når det trengs, forteller han.

For å lykkes må jeg ha klare tanker om hvordan kulturlivet og idretten har det.

Må vite hvor skoen trykker

Kommunens direktører er bindeleddet mellom administrasjonen og politikerne. Det innebærer å oversette budskap og behov mellom to områder med vidt forskjellige mandat.

- Min jobb er å alltid prøve å styrke kulturlivet og idretten i Trondheim. Å utnytte ressursene våre på en god måte. For å lykkes må jeg ha klare tanker om hvordan kulturlivet og idretten har det. Jeg må vite hvor skoen trykker. Så må jeg være i stand til å spille politikerne gode. Vi skal opplyse dem og være så gode faglig at de får tatt gode beslutninger.

Elsker å arbeide med prestasjonsgrupper

Kultur- og idrettsområdet forvalter idrettsarealer og tilrettelegger for friluftsliv, arrangement, seniorkultur, teater, dans og festivaler, for å nevne noe. Direktørområdet er delt inn i tre enheter, Enhet for idrett og friluftsliv, Kulturenheten og Trondheim folkebibliotek. De er unike enheter som har helt særegne ansvarsområder i Trondheim.

- Alle de tre enhetslederne mine er kjempedyktige! Jeg elsker å jobbe med folk, og spesielt med prestasjonsgrupper. Det har jeg fra både journalistikken, fra jobben som trener, og det jobber jeg også med her i kommunen, forteller Ola entusiastisk.

Bildet viser Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise og kunstner Geir Stormoen under markering i Korsvika.
I 2022 ble kunstverket Flytende Flyvende flyttet fra Elsa Laula Renberg plass i sentrum, til Korsvika. Bildet viser Ola og kunstneren bak verket, Geir Stormoen, under markeringen i Korsvika. Foto: Olena Ivashkina.
Vi er jo en politisk styrt organisasjon. Hvis man ikke aksepterer det, da må man finne seg en annen jobb.

Et mangfold av fysisk aktivitet

Enhet for Idrett og friluftsliv planlegger og utvikler kommunens anlegg innenfor idrett- og friluftsområdet, og legger til rette for et mangfold av fysisk aktivitet.

- Folka mine som jobber her skriver underlag til politiske saker, og lager plansaker og underlag for løpende politiske henvendelser på fagfeltet, forklarer Ola.

Det er ikke nødvendigvis lønnsomt

Kulturenheten jobber med et bredt spekter av kulturaktiviteter, med spesielt fokus på barn, unge og fritidskulturliv. De koordinerer byens støttekontakter, fritidsklubber, arrangementskontor og seniorkultur, blant mye annet. Kulturstaben, som er en del av kommunedirektørens fagstab, arbeider opp mot det profesjonelle miljøet i byen, slik som scene, teater, musikk, dans, museer og billedkunst. Samlet deler kulturstaben og kulturenheten ut over 100 millioner kroner til ulike former for kulturliv, hvert år.

- All kultur lønner seg, men det er ikke nødvendigvis lønnsomt. Vi må huske å se verdien på ting som annet enn bare penger. Det kulturlivet bidrar med har en uvurderlig verdi, sier Ola.

Det kulturlivet bidrar med har en uvurderlig verdi!
Oversiktsbilde fra Byåsen bibliotek innendørs.
Byåsen bibliotek er samlokalisert med Byåsen videregående skole, men er åpent for alle. Foto: Carl-Erik Eriksson.

Den viktigste møteplassen

Trondheim bibliotek består av et hovedbibliotek, syv filialer i bydelene, og to pop-up-bibliotek.

- Bibliotekene er den viktigste møtearenaen for folk her i byen. De som jobber der er veldig flinke til å samarbeide med andre, både utad og på tvers i organisasjonen. Vi får mange gode bibliotektjenester ut av et relativt beskjedent budsjett, sammenlignet med andre storbyer, forteller Ola.

Jeg kjenner at mange er begeistra!

Det skjer mye innen kultur- og idrettsområdet, og å velge høydepunkt er ikke enkelt. Ola tar like fullt utfordringen om å trekke frem noe han er spesielt glad for.

- Akkurat nå er det Frostaveien 2. Her er det 2200 kvadratmeter som vi skal fylle med atelier og kunst, et nytt bydelsbibliotek, områdeløft, forhåpentligvis Sjiraffen kultursenter og mer. Frostaveien er et svar på behovet for større areal for kultur og kunstfeltet i byen. Prosjektet er svært spennende, jeg kjenner at mange er begeistra! Både politikerne og folka mine. Dette vil bidra til å løfte både området og byen.

Robust og nøkternt

På idrettsområdet er det Granåsen som utmerker seg for Ola.

- Granåsen er en kjempestor utbygging som vi har fått ansvar for. Det skal bli et bredt hverdagsanlegg til glede for flere generasjoner, som også skal huse en VM-folkefest i 2025. Dette er et stort løft, men ikke noe ekstravagant. Robust og nøkternt.

Bilde fra befaring i Granåsen idrettspark 23. juni 2022. Fra venstre: kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, enhetsleder Knut Kvaran, utbyggingsleder Mona Åsgård, prosjektutvikler Stein Ove Brandslet og prosjektleder Svein Arne Henriksen (NCC). I bakgrunnen ser vi unnarennet på begge Granåsbakkene.
Befaring i Granåsen idrettspark 23. juni 2022. Fra venstre: kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, enhetsleder Knut Kvaran, utbyggingsleder Mona Åsgård, prosjektutvikler Stein Ove Brandslet og prosjektleder Svein Arne Henriksen (NCC). 

Også her skal jeg spille andre gode

Så hvilke egenskaper er viktige i en jobb som kultur- og idrettsdirektør?

- Hvis du skal være en god leder, uansett om det er som direktør eller i en annen lederjobb, må du bry deg om dem du skal lede. Du må ønske at de skal lykkes og du må være opptatt av å gjøre dem gode. Så er det også viktig å ha god kunnskap om feltet du skal lede, men samtidig må du akseptere at du ikke kan gjøre alt selv.

"Mitt ansvar er å sørge for at arbeidet blir gjort. At vi har dyktige folk med komplementære ferdigheter og en oppriktig vilje til samhandling .
Det må til for å lykkes."

Møter folk der ting skjer

For Ola er ingen dager like, men en ting har arbeidsdagene til felles. Dagene innebærer møter med mennesker, både innen og utenfor kommuneorganisasjonen.

- Jeg ønsker å møte folk der ting skjer, om det er på teateret, konserter, debatter, under mottakelser og på idrettsarrangement. Jeg, og mine folk, må være i tett dialog med aktørene i byen, og med hverandre.

En viktig del av jobben som direktør er å være med i bystyre-, komite- og formannskapsmøtene.

- Det er der politikken utformes. Jeg har løpende dialog med politisk nivå, sier Ola.

Møtebonanza i Trondheims gater

Seks møter før lunsj er ikke en uvanlig dag for Ola.

- Full kalender er en utfordring. Jeg sitter ofte i møter fra tidlig til sent på dagen, og bruker litt for ofte kveldene til å svare på e-poster og forberede neste dag. For å bryte opp dagene tar jeg flere møter utendørs som gående telefonmøter. Jeg går også til og fra jobb så ofte jeg kan, og jeg er mye i Estenstadmarka, eller går en tur rundt i den fantastiske byen vår. Ute får jeg tenke fritt. Det er kjempeviktig.

Krever nysgjerrighet

Gjennom yrkeslivet har Ola stadig tatt på seg nye, store oppgaver, og han har brutt opp arbeidslivet med studier.

- Da jeg bestemte meg for å ta en master i ledelse, spurte barna mine meg hva jeg skulle med mer utdanning. Svaret ble at jeg drives av en nysgjerrighet for å forstå ting, etter mer faglig påfyll og kunnskap, forteller han.

Som ny i jobben for syv år siden, hadde ikke Ola erfaring med politisk arbeid eller offentlig forvaltning. Det var en spennende utfordring å lære seg, og å forstå de politiske prosessene.

Jeg drives av å oppleve noe nytt. Forstå skrevne og uskrevne regler i politiske prosesser, skjønne hva som styrer beslutninger.
Det gir spennende hverdager, og jeg lærer noe nytt hele tida.

Vi jobber med noe veldig viktig

Ola By Rise setter gjerne ord på hvilken betydning kultur og idrett har for samfunnet.

- Kultur og idrett er ikke noe vi pynter oss med når vi har overskudd, noe som det er lett å mene når budsjettprioriteringene drar seg til. Det vi holder på med er viktig forebygging, i tillegg til kunsten og kulturens egenverdi. Det vi putter inn av penger får vi igjen på andre områder. Den siste HUNT-undersøkelsen viser helt tydelig at kultur fremmer folkehelse.

Hva slags yrkesbakgrunn har en kultur- og idrettsdirektør? Her er Olas CV:

  •  Fotballspiller i toppdivisjonen i 19 år

  • 15 år som fotballtrener i Rosenborg Ballklub, det norske herrelandslaget og Ranheim Idrettslag

  • Journalist i Arbeider-Avisa og Adresseavisen

  • Redaksjonssjef for nyhetsmagasinet Her og Nå i NRK

  • Organisasjonsutvikler i Avantas

Fant du det du lette etter?