Kultur- og ungdomsarbeider

- Unge har mye å komme med, hvis de har en arena for å gjøre det på.

Sist oppdatert: 20.06.2024

Pål Tore sitter på en stol ved siden av en rekke harddisker i gamingrommet på Lade fritidsklubb.
Navn: Pål Tore Holten
Alder: 38
Stilling: Kultur- og ungdomsarbeider
Hvor: Kulturenheten, Ung kultur Østbyen, Lade fritidsklubb
Fartstid: Fast stilling siden 2015
Faglig bakgrunn: Musiker og elektriker

En mangfoldig jobb

På Lade fritidsklubb tilbys mange forskjellige tilbud, som dans, film, matlaging og gaming. Klubben tilbyr også gratis middag hver tirsdag. 

- Jobben som kultur- og ungdomsarbeider er svært mangfoldig. Det viktigste vi gjør er å være nærværende og trygge voksenpersoner, og å tilrettelegge for at ungdom skal få utøve sine interesser, forteller Pål Tore.

De som trenger et sted å komme til

Fritidsklubben har satset spesielt på datakultur, og har et topp moderne gamingrom. Ungdom kommer til klubben for å utøve e-sport. Pål Tore gamer mye selv, og spiller ofte sammen med dem.

- Noe av det jeg er mest opptatt av, er å nå ut til de som trenger et sted å komme til, men som ikke har det i dag. Vi forsøker å ha tett dialog med skolene for å fange opp disse ungdommene, forteller Holten.

Et viktig tiltak for å nå frem er opprettelsen av den digitale fritidsklubben NOVA, et sosialt sted med fokus på datakultur. NOVA bidrar til at de ansatte på Lade når dem som ikke ønsker å møte opp fysisk på fritidsklubben.

Etter lanseringen av NOVA har fritidsklubben vokst til å bli et digitalt tilbud for unge i hele landet. Det er jeg stolt av! 
Portrett av Pål Tore der han ser inn i kamera.
- I tillegg til det som skjer i fritidsklubben, drar vi på en del utflukter. Jeg dro nylig med en gruppe ungdommer til Utøya på demokrativerksted for unge gamere, forteller Pål Tore.

Gjennom lagspill lærer ungdom å samarbeide

En viktig del av jobben er å legge til rette for utvikling. Dette gjelder både ungdommenes interesser, men også mer personlige egenskaper.

- Et av tilbudene hvor vi tilrettelegger for utvikling, er gjennom e-sport- tilbudet vårt. Hver torsdag møtes vi og spiller på lag, ungdommene og vi som jobber her.

Gjennom lagspillet lærer ungdommen å samarbeide. De lærer om lagledelse, hvordan de kan bygge hverandre opp, og om gode måter å snakke med hverandre på. Slikt gir ungdommene gode erfaringer i sosialt samspill.

Unge har mye å komme med, hvis de har en arena for å gjøre det på.

- En viktig oppgave i denne jobben er å la ungdommene få si sine meninger, og å svare dem med ordentlige argumenter. Sånt viser at vi tar dem på alvor. Erfaringene de får av dette tar de med seg ut av fritidsklubben og drar nytte av i livet ellers, forteller Pål Tore.

Må like å jobbe med folk

Det er flere egenskaper som er viktige for å trives i en jobb som kultur- og ungdomsarbeider. 

- Tålmodighet og å like å jobbe med folk er blant de viktigste egenskapene i denne jobben. I tillegg bør man være god til å lytte og observere, og man må være opptatt av at ungdommene trives. Siden vi jobber med flere eksterne aktører er det også viktig å trives med nettverksbygging, sier Pål Tore.

Samlet sett omtaler jeg gjerne egenskapene som er viktige i denne jobben for “onkel-genet”. Det handler om å vise at man er tilstede, og å være nær, men ikke for nær. Jeg er onkel til ti barn, så jeg har litt erfaring.

Stor frihet og varierte arbeidsdager

Så, hva er det beste med jobben? Pål Tore trekker frem noe av det viktigste for han.

- Noe jeg liker godt med denne jobben er at det alltid er noe nytt å lære eller forholde seg til. Jeg får stor frihet og føler eierskap til arbeidet jeg gjør. Det er viktig for meg. De varierte arbeidsdagene har også skapt en løsningsorientert arbeidskultur.

Får si det vi vil, og vi blir hørt

Om organisasjonen som helhet, sier han følgende:

- Jeg kjenner Trondheim kommune som en organisasjon med en svært inkluderende og åpenhjertig kultur. Vi går ikke rundt på tå hev her. Vi får si det vi vil, og vi blir hørt. Videre vil jeg peke på dette med å jobbe i kommunen og allmenne oppfatninger om at kommunen er grå og byråkratisk. Dette kan trenge litt nyansering.

Kommuner må være byråkratiske - vi bruker jo andre menneskers skattepenger. For å fortjene den tilliten må vi tenke før vi handler, og det igjen krever grundige prosesser.

- Jeg har mest med egen enhet å gjøre. Kulturenheten er et godt kollegialt miljø med mange likesinnede, noe som bidrar til at det er artig å være på jobb. Vi har stor takhøyde og er ærlige og oppriktige med hverandre. I tillegg er det er høy gjensidig tillit mellom ledere og medarbeidere. Dette trives jeg godt med, avslutter Pål Tore.

Pål Tore sittende inne i fritidsklubbens lydrom.

Fant du det du lette etter?