Pedagogisk leder, barnehage

- Jeg kan ikke tenke meg å jobbe med noe annet enn dette. Jeg brenner veldig for jobben min!

Sist oppdatert: 20.06.2024

Portrett av Kine ute i barnehagen
Alder: 45
Stilling: Pedagogisk leder
Hvor: Festningen barnehager
Fartstid: Siden 2017. Jobbet i privat barnehage siden 2001
Faglig bakgrunn: Barnehagelærerutdanning, Dronning Mauds Minne høgskole. Faglig kompetanse innen spesialpedagogikk og fritidspedagogikk

Å være tilstede for hver enkelt

I Trondheim er det litt over 6200 barn som går i kommunal barnehage. 120 av dem går i Festningen barnehager, en enhet som består av de to barnehagene Kristiansten og Singsaker. Her jobber Kine som pedagogisk leder sammen med i underkant av 40 kolleger.

- Vi ansatte har som hovedoppgave å se hvert enkelt barn, og å skape gode relasjoner til dem. Vi skal sørge for omsorg, trygghet, sikre at alle barn er en del av fellesskapet og å skape gode dager for dem, sier Kine.

Legger sjela mi i dette

- Jeg føler meg veldig heldig som får være sammen med så flotte barn, hver eneste dag, Personlig legger jeg sjela mi i dette. Jeg har alltid tenkt at jeg skulle jobbe med barn, sier Kine og smiler.

Hun og kollegene sørger også for at rammeplanen og barnehageloven blir fulgt gjennom det pedagogiske arbeidet.

- Det går mye tid til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av det pedagogiske arbeidet med barna, forteller Kine.

Blir kjent i egen by

Selv om barnehagejobben har faste rammer, er ingen dager like. Kine jobber mest med barna i storbarnsavdelinga, som er rundt fem år gamle. De tilbringer ofte dagene utendørs eller på tur.

- Vi er opptatt av å bruke nærområdene våre og å gjøre barna kjent i byen. Vi er heldige som har lett tilgang til buss og Dronning Mauds Minne Høgskole, hvor vi kan benytte oss av gymsalen og matematikkrom. Noen dager besøker vi Nidarosdomen, statuen av Olav Tryggvason, eller vi går turer over Gamle bybro, forteller hun.

Kine og to barn i barnehagens grønnsakshage.
Kine lærer barna i barnehagen om grønnsaksdyrking. Det er stas når sukkerertene kan høstes!
Personlig legger jeg sjela mi i dette. Jeg har alltid tenkt at jeg skulle jobbe med barn.

Viktig å være åpne for barnas initiativ

I barnehagen har barna aktiviteter og prosjekter, der målet kan være at de kan undre seg sammen. Kine og kollegene er ekstra opptatt av å tilpasse dagene etter det barna er engasjerte i.

- Vi tar ting her og nå, og lar barna medvirke. Kanskje vi har tenkt å lære dem om fugler, men så er barna opptatt av meitemark. Da er det viktig å lytte og være åpne for barnas initiativ. Samtidig sørger vi for at prosjektene er innenfor rammene av barnehagearbeidet, understreker Kine.

Kine og barn fra barnehagen på tur på Festningen.
Kine og barna er mye på tur i nærområdene. Parken rundt Festningen er en spennende plass å utforske.

 

Sterke barnefellesskap og samspill

I jobben som pedagogisk leder har Kine som mål å skape spennende dager for barna, og å bygge sterke barnefellesskap.

- Gjennom å finne på noe sammen og undre oss i lag med barna, skaper vi hverdagsmagi. Det gir oss spennende dager sammen, og bidrar til at vi kan gi alle barna følelsen av å bli sett og hørt.

I Trondheim har det over flere år vært et økende fokus på å bygge sterke barnefellesskap, ved at barnehagene involverer nettverket rundt barna. Festningen er blant annet med på prosjektet Livsglede for eldre som innebærer å besøke beboere på det lokale sykehjemmet, eller invitere dem på besøk i barnehagen.

- Vi synger sammen, baker, spiser vafler og blir kjent. Samspillet som oppstår mellom barna og de eldre er veldig fint, for alle som er med, forteller Kine.

Gjennom å finne på noe sammen og undre oss i lag med barna, skaper vi hverdagsmagi.

Men de viktigste personene i barnas nettverk, er selvsagt foreldrene.

- Alt vi gjør, skjer i tett samarbeid med foreldrene. De er også flinke til å vise takknemlighet og gi bekreftelse på at vi gjør en god jobb. Sånt er veldig givende.

Barna møter også andres foreldre og jevnaldrende fra andre barnehager, for eksempel gjennom foreldrestyrte aktiviteter (allidrett) som de er med på utenfor barnehagetiden.

- Én forelder har kanskje tilgang på klatrehall, og drar dit sammen med barna, en annen tar initiativ til å spille ball. Sånne ting bidrar til at et større nettverk involveres i barnas oppvekst. Det er fint, forteller Kine.

Kine og ett av barna i barnehagen er ute i grønnsakshagen.
- Gjennom å finne på noe sammen og undre oss i lag med barna, skaper vi hverdagsmagi.

Unge menneskekjennere og nærværende voksne

Som ansatt i barnehage er en viktig egenskap å kunne være en tilstedeværende voksen.

- Å være tilstede og genuint interessert er en helt sentral egenskap i denne jobben. Måten du er på, smitter over på barna. De er veldig gode menneskekjennere som leser oss veldig godt. De merker det fort hvis den voksne egentlig ikke har lyst til å være til stede, forteller Kine.

Å være et godt forbilde er også viktig, og å kunne være åpen for å lære.

- Det er lov å stille spørsmål sammen med barna - man må ikke kunne alt. Vi er jo aldri utlært som voksne, det er alltid nye ting å lære, sier hun.

Å være tilstede og genuint interessert er en helt sentral egenskap i denne jobben. Måten du er på, smitter over på barna.

Travle arbeidshverdager

Jobben til Kine innebærer et stort ansvar, og arbeidsdagene er travle.

- Det er hektiske dager, og vi får mer og mer ansvar for hvert år. Det gjelder spesielt barn som trenger ekstra støtte og hjelp, og barn med spesielle behov. Jeg skulle virkelig ønske at politikerne så at vi må være flere ansatte per barn enn det som er normen i dag. Å øke antallet ansatte er veldig viktig for at vi skal ha tid til å se hvert enkelt barn, understreker Kine.

For, når dagene er travle kan det være krevende å se alle.

- Følelsen av å ikke alltid strekke til, gjør at jeg ofte har dårlig samvittighet. Har det barnet blitt sett? Har det barnet blitt hørt?. Arbeidspresset fører til utslitte ansatte. Det kan nok forklare det høye sykefraværet. Men vi gjør jo det beste utav det, sier Kine.

Portrett av Kine med lekende barn i bakgrunnen.
Vi er flere barnehager som drar på besøk til hverandre, inspirerer hverandre og deler erfaringer. Det er lærerikt!

Deler erfaringer og lærer av hverandre

I Trondheim kommune er det et mangfold av barnehager, og litt over halvparten av dem er private. Kine har selv bakgrunn fra det private.

- Jeg syns det var veldig fint å komme over i en kommunal barnehage fordi det er flere kolleger å spille på her. Det er viktig for å være i utvikling og å få faglig input. Enhetene er større, og vi samarbeider på tvers av barnehagene. For eksempel i “Barn og rom”-nettverket. Vi er flere barnehager som drar på besøk til hverandre, inspirerer hverandre og deler erfaringer. Det er lærerikt! avslutter Kine.

Å være sammen med barna er det jeg liker aller best. Jeg kunne ikke tenke meg å jobbe med noe annet.

Fant du det du lette etter?