Sosialpedagog

- Å være tilgjengelig og å bygge relasjoner er det viktigste i denne jobben, forteller Steffen.

Sist oppdatert: 23.08.2023

Foto av Steffen Sandvær.
Steffen Sandvær
Alder: 45
Stilling: Sosialpedagog
Hvor: Huseby ungdomsskole
Fartstid: 20 år. Ansatt ved Huseby siden 2012.
Faglig bakgrunn: Barnevernspedagog

Å høre sitt eget navn

- Å være tilgjengelig og å bygge relasjoner er det viktigste i denne jobben, forteller Steffen.

Sosialpedagogen starter hver dag med å ønske alle de rundt 400 elevene på Huseby ungdomsskole en god morgen. Han er opptatt av at alle skal bli sett og møtt med et smil.

- Jeg vet hva alle som går på skolen heter, og har som mål å si navnet deres når jeg treffer på dem. Det kan høres banalt ut, men det er noe jeg ser på som veldig viktig. Det betyr mye å høre sitt eget navn, og det koster så lite for meg å si det.

Steffen har jobbet ved flere ulike avdelinger på Huseby. Bakgrunnen for at han startet i stillingen på ungdomsskolen, var at rektor ønsket å forebygge andelen unge som dropper ut av videregående opplæring.

For at jeg skal kunne snakke med en ungdom, er det avgjørende at vi har en god relasjon i bunn.

- Jeg ble ansatt for å ha et sosial-pedagogisk blikk på miljøet her på ungdomsskolen. Min jobb er å rette fokus mot ungdommene, være tilgjengelig og bygge relasjoner, forteller han.

Ungdomsskolen byr på en del utfordringer. Flere unge strever, og mange trenger noen å snakke med. De fleste prater med foreldre og venner, men noen ganger er det fint å kunne snakke med en nøytral part.

- Jeg er en fagperson ungdommene kan snakke med om vanskelige ting, sier Steffen.

Foto av sosialpedagog Steffen Sandvær som hilser på elevene ved Huseby ungdomsskole
- Min jobb er å rette fokus mot ungdommene. Å være tilgjengelig og bygge relasjoner, forteller Steffen.

Samarbeider om å se alle elevene

Huseby ungdomsskole har et eget miljøteam som består av fem ansatte. Teamet har som oppgave å fokusere på det sosiale ved skolen. De møtes regelmessig for å dele erfaringer og snakke om hvordan de kan tilrettelegge for elever som trenger noe ekstra.

- Det er veldig all right at vi er et team. Vi samarbeider om å se alle ungdommene, og er sparringpartnere for hverandre, sier Steffen.

Sosialpedagoger utvikler etter hvert et blikk for hvem som strever. De erfarer blant annet at det noen ganger kan være bedre å la ungdommen “starte med blanke ark” når de begynner på ungdomsskolen, ved å unngå å lese historikk om elevene fra barneskolen.

- Ved at vi ikke vet for mye, blir det mulig for elevene å presentere seg på den måten de selv ønsker. De får på mange måter en “ny start” når de begynner på ungdomsskolen. Det er en fordel for mange, forteller Steffen.

Foto av sosialpedagog Steffen Sandvær foran en rød vegg

Jobben krever at man er god på kommunikasjon, for ungdommene er utrolig forskjellige.

Synlig i skolemiljøet

Hva er et typisk møte med en ungdom, for deg?

- For at jeg skal kunne snakke med en ungdom, er det avgjørende at vi har en god relasjon i bunn. Å bygge relasjoner starter allerede i åttende klasse. Da blir jeg kjent med ungdommene og hvem de er. Først når vi kjenner hverandre kan jeg nærme meg og invitere til en prat, forteller Steffen.

Taushetsplikten er noe mange av de unge er veldig opptatt av. Samtidig har de ansatte klare retningslinjer knyttet til saker som det er viktig å ta videre.

- Både politi og barnevern kan be om opplysninger fra oss. Vi ønsker jo det beste for ungdommene, og taushetsplikten skal ikke være til hinder for det. Dette må jeg være tydelig på i møte med ungdommene, sier Steffen.

Vi er svært bevisste vårt samfunnsoppdrag.

Sosialpedagogene møter elevene i skoletida. De er synlig i skolemiljøet, og slår av en prat med ungdommene i friminuttene.

- Jeg er nysgjerrig og spør om hvordan kampen gikk eller om hvordan korøvelsen var - hverdagslige ting. Det er uformelt og fint. Sånt er med på å skape en god kultur, forteller Steffen.

I tillegg har han én til én-samtaler når det er behov for det.

- Jobben krever at man er god på kommunikasjon, for ungdommene er utrolig forskjellige. Det kan være jeg som tar initiativ til en prat, fordi jeg har skjønt at det er noe. Andre ganger spør de selv om å ta en prat. Jeg får også spørsmål om samtale via lærere, foreldre eller helsesøster.

Samtalene kan handle om utrolig mange tema. Alt fra fotball til problemer i familien, utfordringer eller spørsmål knyttet til rus, vold eller seksualitet.

Foto av sosialpedagog Steffen Sandvær som ser ut av vinduet.

Veilede i sosialt samspill

En skole er først og fremst en læringsinstitusjon, og det er mange veier til læring. Samtidig er skolens samfunnsansvar også å veilede unge mennesker i sosialt samspill.

- Skolen er nok den viktigste sosiale arenaen for de barna og ungdommene som går her. Her er alle. Man vet at man møter vennene sine på skolen. Vi ansatte må skape en balanse mellom Huseby som skole og Huseby som sosial arena. Denne balansen må være god, sier Steffen.

Han og miljøteamet sørger for at skolen også er en sosial arena i feriene. Huseby har en egen “ungdoms-SFO” med aktiviteter som de unge kan melde seg på. Aktivitetene er alt fra LAN-party i vinterferien til fotballturneringer og turer i skogen.

- De unge storkoser seg, og vi voksne syns det er litt slitsomt, sier Steffen og smiler.

Sosialpedagog Steffen Sandvær på full fart gjennom aulaen på Huseby ungdomsskole

Tørre å være til stede

Hvilke egenskaper er viktige å ha som sosialpedagog?

- Man bør være rolig, flink til å lytte og nysgjerrig på andre. Det kan også være en fordel å være litt utadvendt. Jeg er ikke spesielt utadvendt selv, men i denne jobben gjør jeg meg veldig synlig. Man må tørre å være til stede der ting skjer.

Når sosialisering er en del av jobben

Vil du dele et minne fra årene i jobben? Et som sier noe om hva den går ut på?

- For noen år siden jobba jeg i SFO på Berg. Da som nå var en del av jobben min å snakke og sosialisere med barna. En dag var det ei jente jeg snakket med som spurte: “Hva er det egentlig du gjør? Hva skal du bli når du blir stor?” Jeg svarte, som sant var, at ”dette er jobben min!”. Hun reagerte med vantro, og utbrøt “er dette en jobb??”. Det er en litt søt historie som illustrerer at barn og ungdom kanskje ikke alltid skjønner hva arbeidet mitt går ut på, forteller Steffen.

Får og gir energi

- Det som er fint med å jobbe i skolen, er at jeg får møte alle mulige typer ungdommer. Både de som strever og de som ikke gjør det. Det gir en balanse mellom å få energi og gi energi i møte med ungdommene.

Det er også en fordel å følge opp elevene over tid.

- Det er en veldig stor fordel at vi får være sammen med ungdommene hver dag i tre år. Vi får være med på både oppturer og nedturer. Det at vi jobber så langsiktig, i den grad tre år er det, gjør at vi ser de unges utvikling over tid. Så får vi være med på å bidra til at denne utviklinga blir god. Det vi ikke klarer å få til i dag, det får vi til i morra, sier Steffen.

Er det noe du syns er utfordrende?

- Vi vil gjerne hjelpe ungdommen med å hjelpe seg selv. Det er det beste. Så hjelper vi selvsagt der det trengs. Hvis jeg skal trekke frem noe som er utfordrende må det være at vi ikke alltid strekker til. Det kan føles litt utilfredsstillende, men det er også vanskelig å komme utenom, sier han.

Sosialpedagog Steffen Sandvær foran inngangspartiet til Huseby ungdomsskole

Mottaksskolen Huseby

Huseby er en mottaksskole, og Steffen er gymlærer for mottaksgruppa. Per i dag består gruppa av 35 elever, og den vokser stadig. Å følge opp dem som nettopp har kommet til Norge beskriver Steffen som svært spennende.

-Det er stor forskjell i hvordan man legger opp undervisningen for denne gruppa sammenlignet med de andre klassene. Det blir vel så mye sosialpedagogikk som lærerarbeid. Det er mange kulturer her på skolen, og vi er opptatt av å ta vare på både elevene og kulturen de har med seg. Det er deilig at det er fargerikt, det gjør noe med ungdomsmiljøet.

Egentlig ganske knirkefritt

Kan du beskrive Trondheim kommune som arbeidsgiver?

- Jeg føler meg trygg og jeg blir godt tatt vare på som arbeidstaker. Det er en stødig arbeidsplass. Så er organisasjonen fryktelig stor da, og det kan man kanskje tenke at gjør den vanskelig å organisere, men det går egentlig ganske knirkefritt. Det er gode linjer mellom ledelsen og over til oss. Det er min opplevelse som ansatt her, avslutter sosialpedagogen.

Det vi ikke klarer å få til i dag, det får vi til i morra.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward