Leger ber kommunen revurdere Raw Air

"Vi, fastleger og allmennleger i Trondheim, ser med stor bekymring på at Trondheim kommune har gitt klarsignal til at verdenscuprennet i hopp - Raw Air - skal gå som planlagt med tilskuere i Granåsen denne uken". Det skriver fastlegene i et brev til kommunen.

Sist oppdatert: 21.02.2022

Foto av skihopper i Granåsen
En rekke fastleger ser med bekymring på at Trondheim kommune har gitt klarsignal for Raw Air.

Les svaret fra kommunelege Tove Røsstad nederst i denne saken, og begrunnelsen om hvorfor kommunen ikke vil fraråde at arrangementet gjennomføres.

Uoversiktlig situasjon

Situasjonen vi står i nå er svært uoversiktlig, og endres fra dag til dag. Holmenkollen Skifestival ble avlyst grunnet smittefare fra koronavirus. Datoen dette ble avgjort, 5. mars, hadde vi 93 bekreftede smittetilfeller i Norge. Per 9. mars har vi 225 tilfeller, det vil si godt over en dobling på bare fire dager. Legevakta har i skrivende stund over 80 personer som venter på å få tatt koronavirus-prøve, og som er i hjemmekarantene.

Smitte er påvist flere steder i Trondheim, og det er mange som er i karantene av ulike årsaker. Som vi også er kjent med etterleves ikke alltid karantene fullt ut. Vi har heller ingen forutsetninger for å si om det foregår lokal smitte eller ikke, dette vet vi først om noen dager eller uker. Samfunnsmessige grep for å hindre smitte på andre måter blir derfor viktige.

Føre var

Det fremstår meget uklokt å gjennomføre et arrangement med så mange mennesker samlet på ett sted gitt de konsekvenser det kan ha, både på kort og lang sikt. Vi mener at føre var-prinsippet må gjelde også her. Det fremstår dessuten viktig at myndighetene er konsekvente i sine avgjørelser og tiltak, det er nemlig helt avgjørende for tilliten i befolkningen.

Vi ber derfor om at kommunen på det sterkeste vurderer å avlyse dette arrangementet av hensyn til folkehelsen.

Trondheim, 09.03.2020

Med hilsen

Kari Løvendahl Mogstad, Nils Ivar Leraand, Anders Spakmo Rosvoldaunet, Tom Ekle, Jakob Ciljan Skjelbred, Torstein Sakshaug, Marit Rye, Karl Ulvan Hilt, Torild Rødseth Brede, Tomas Berg, Gry Silje Raaen, Kristine Rød Ekle, Finn Marum Høivik, Mona Størseth, Hanna Helgetun Krogh, Torunn Telneset, Eli Johnsen Valør, Rahele Zarabi, Bent Korssjøen, Else Rise Rekstad, Roar Dyrkorn, Aaste Kaasa, Lasse Holanger, Ole Christen Løvli, Ines Elgsæter, Åse Norberg, Børge Lønnebakke Norberg, Kirsti Torevik Paasche, Erik Mørch, Morten Busch, Einar Låstad Kjosavik, Alfhild Grønning Bækken, Marte Riseth, Trine Skarsvåg, Claudio Barrera, Carl Asbjørn Dahl, Hallvard Dvergsdal, Liv Agnes Gravrok, Eli Øvstedal, Peter Setsaas, Thor Digre, Tom Richard Stafne, Julie Nesheim, Roger Kahn, Nikolai Aarre Mæhlum, Egil Storrusten, Arne Winsnes, Sarah Chacko-George, Lars Lervik, Mads Stene Johannessen, Vegard Berge, Linn Holøymoen, Janne Svinndal Lundbom, Skjalg Kristiansen, Kamilla Kahn Heuch, Rigmor Myran, Kristin Andersen, Andrea Tambs Berstad, Ina Løvlihaugen, Lasse Folkvord, Jørgen Bims Urnes, Nick Aakre Faradonbeh, Vigdis Risan, Marianne Aadal, Jenny Orvik, Anne Mikaela Hauffen, Ingebjørg Hermstad-Pedersen, Sara Leirfall, Jon Ivar Stålen, Carine Hyll, Jeyaprian Sebastian, Bjarne Austad, Hilde Janbu, Randi Sjønnegård, Tor Magne Johnsen, Hans Ove Grøntvedt, Nina Hagen, Hanna Moum, Susanna Bruheim, Malin Holberg, Julie Soma Berg, Birgitte Borelly, Daniel Granström, Synnøve Seim Ekle, Helle Kristine L'abee-Lund, Olav Aas, Johanna Westin, Kristine Bergersen, Kristin Lamvik Kjørholt, Eyvind Vaag Senneset, Trond Erling Lieng, Sigurd Baldersheim, Monica Berg, Carl Pintzka, Henrik Richter Hammeren, Åge Juberg, Dag Blix-Nilsen, Birger Koren, Sverre Sande, Carine Hyll, Hanne Ludde, Hanne Fremstad, Kirsti Withbro, Mette Nordsæter, Marthe Sand Skjelbred, Anna Grønskag, Axel Sellgren, Tone Lundeby, Inga Marthe Grønseth, Isa Mari Sandstad, Sharon Lovett, Anita Lilleberg.

Trondheim kommune svarer

Derfor endrer ikke kommunen råd om å gjennomføre Raw Air

- Jeg skjønner godt fastlegenes bekymring for at store arrangement kan medføre smittespredning av koronavirus. Det sier kommunelege Tove Røsstad (bildet).

Foto av Tove Røsstad

Når brorparten av fastlegene står bak en henstilling om å ikke tillate publikum ved Raw Air gjør dette selvfølgelig sterkt inntrykk. Vi har tradisjon for å lytte til fastlegene våre i Trondheim. Og det har definitivt medført at saken er tenkt gjennom mange ganger ekstra og ble tatt opp til ny vurdering i beredskapsgruppen tirsdag 10. mars. Der ble det besluttet å ikke endre rådene til arrangøren.

Følger anbefalinger

Det er alltid en risiko knyttet til store arrangement og det gjøres alltid en risikovurdering. Det pågår svært mange større og mindre arrangement i Trondheim til enhver tid, og vi tilpasser rådene våre fortløpende i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelsa.

Tiltakene vi gjør må være virkningsfulle og stå i forhold til det vi oppnår.

Dette er et virus som hos mange gir kun lette symptomer og som i tillegg er svært smittsomt. Vi en en del av et internasjonalt samfunn med betydelig internasjonal handel og reisevirksomhet. Dette gjør at viruset sprer seg over hele verden.

Smittevernmyndighetene i Norge har derfor en begrenset optimisme på at vi kan stoppe utbruddet i Norge. Tiltakene som er satt i verk, har derfor først og fremst hatt som formål å forsinke smittespredningen for å redusere antall mennesker som er syke samtidig for å ikke sprenge kapasiteten i helsetjenesten og for å gi mer tid til planlegging av tiltak når det etter hvert blir mange syke.

Lokal vurdering

På et tidspunkt vil det antagelig være aktuelt å avlyse alle arrangement. Det må være en nasjonal beslutning. Men inntil vi er der, er det en lokal vurdering om man skal anbefale å avlyse arrangementene.

Dette gjøres på bakgrunn av en risikoanalyse i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI). Uansett hva vi lander på, møter vi motforestillinger - at vi er for streng eller for slepphendt. Det henvises ofte til andre kommuner når det gjelder både det ene og det andre synet, for legene med ansvar for smittevern vurderer forskjellig. Det er ikke noe fasitsvar.

I Trondheim har vi så langt har lagt vesentlig vekt på er følgende punkter i våre vurderinger av arrangementene

  • internasjonal deltakelse
  • antall deltagere
  • risikogrupper for sykdom
  • hygieniske forhold
  • forholdene rundt matservering
  • lokalitetene for arrangementene

Ut fra en risikoanalyse basert på disse punktene har vi frarådd enkelte arrangement som enten har betydelig internasjonalt deltakelse eller der publikum tilhører risikogrupper ved evt sykdom. For arrangement frem i tid, har vi ikke konkludert da risikobildet endrer seg så raskt og vurderes fra dag til dag.

Få tilreisende

Når det gjelder Raw Air har dette internasjonal deltakelse på utøvernivå, men ingen utøver får stille som har vært i områder med vedvarende spredning av koronaviruset, eller har vært i nærkontakt med personer fra slike områder siste 14 dager. Arrangørene opplyser at det i liten grad er internasjonalt tilreisende publikum til slike arrangement i Granåsen.

Antall tilskuere er stipulert til 7000-8000 personer på en arena som tar 30 000 mennesker. Inne på arenaen vil det derfor være romslig med plass. Det at arrangementet foregår kun utendørs, reduserer også smittepresset.

Det er knapt 600 parkeringsplasser ved anlegget og mange kommer til fots. AtB vil sette opp ekstra busser. Det kan bli litt trangt på bussen, men det oppfattes ikke at denne situasjonen er vesentlig annerledes en daglig rushtrafikk. Vi vil imidlertid avklare dette nærmere.

Det vil bli satt ut mange toaletter med såpe og rennende vann til håndvask + papirhåndklær. Det vil bli satt ut ekstra vakthold ved toalettene for å påse at dette alltid er tilgjengelig.

Salg av mat for publikum er ennå noe uavklart. Det er planlagt 3 utsalgssteder på arenaen. Mulighet for god håndhygiene er avgjørende for om salg av mat blir aktuelt.

Ikke alkoholsalg

I Oslo ble arrangementet vedtatt kjørt uten publikum. Dette var begrunnet med høyt alkoholkonsum som publikum kombinert med svært fulle T-baner. I Lillehammer går Raw Air som planlagt med publikum og dette er også tilfellet i Vikersund. Det vil ikke være alkoholservering hverken i Lillehammer eller Vikersund.

Vi kan selvfølgelig ikke garantere at ingen blir smittet i tilknytning til arrangementet slik vi ikke kan garantere at ingen blir smittet når de beveger seg ute ellers i samfunnet. Men vi oppfatter ikke, heller ikke etter møtet i beredskapsgruppen i dag, at dette arrangementet bidrar vesentlig til økt smittespredning sett opp mot situasjonen i Norge for øvrig per dags dato.

Trondheim 10.03.20

Tove Røsstad

Fant du det du lette etter?