52 nye smittede i helga

52 nye smittede i helga

I løpet av helga, fredag, lørdag og søndag er det registrert 52 nye personer i Trondheim som har testet positivt for covid-19.

Illustrasjon av koronavirus
I løpet av helga er det registrert 52 nye personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim.

Fredag 20. august - åtte nye smittede

Tre kvinner og fem menn har testet positivt. Sju er kjente nærkontakter og én har foreløpig ukjent smittekilde.

Aldersfordeling:

 • 1 i 0-årene
 • 5 i 10-årene
 • 2 i 20-årene

Antall tester gjennomført: 789.

Lørdag 21. august - 23 nye smittede

Åtte kvinner og 15 menn har testet positivt. 15 nærkontakter, fem har foreløpig ukjent smittekilde og tre er smittet i utland.

Aldersfordeling:

 • 2 i 0-årene
 • 5 i 10-årene
 • 5 i 20-årene
 • 2 i 30-årene
 • 5 i 40-årene
 • 4 i 50-årene

Antall tester gjennomført: 391.

Søndag 22. august - 21 nye smittede

Åtte kvinner og 13 menn har testet positivt. 14 nærkontakter. Tre med foreløpig ukjent smittekilde. Fire smittet i utland.

Aldersfordeling:

 • 2 i 0-årene
 • 10 i 10-årene
 • 4 i 20-årene
 • 2 i 30-årene
 • 2 i 50-årene
 • 1 i 60-årene

Antall tester gjennomført: 388.

Koronatester

Trondheim kommunes bookingsystem er under omlegging for å få på plass et bedre tilbud med hurtigtesting for barn/unge i skole og barnehage. Dette har medført at testtimene i bookingsystemet har vært begrenset i helga.

I løpet av mandag 23. august, vil det nye systemet være oppe og flere timer vil legges ut på begge teststasjoner.

Da vil det være tre muligheter for å bestille test.

Personer med symptomer: De skal bestille time på Leutenhaven, pinnetest (PCR).

Personer uten symptomer: De skal bestille time på Statens Hus
A) Skole- og barnehagebarn bestiller time for hurtigtesting.
B) Alle andre bestiller time for spyttesting (PCR)

Personer uten symptomer, og som allerede har bestilt time på Leutenhaven, bes avbestille denne og bestille ny time på Statens Hus.

Du bestiller timer til test via Trondheim kommunes hjemmesider: www.trondheim.kommune.no

Gjennom helga har vi erfart at mange ikke møter opp til bestilt time. Det er viktig at bestilte timer som ikke benyttes avbestilles så fort det lar seg gjøre slik at andre kan benytte seg av timen.

Vaksine

De få førstedoser som settes, fordeler seg på de aller fleste aldersgruppene, men flest på personer under 40 år. Det er fortsatt aldersgruppen 25-39 som har lavest vaksineoppslutning med 80,7% for begge kjønn samlet.

Hele 89,0% av alle 18+ har nå tatt sin første dose og 46,8% begge doser.

Vaksinerte siden siste status

2220 doser er registrert satt i Trondheim siden siste rapport 20.8. Det er registrert 103 førstedoser hvorav 69 i aldersgruppen 25-39. Flest andredoser av i alt 2117 doser er registrert i aldersgruppen 55-64 med 314 doser og 1165 i aldersgruppen 40-44.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak)

149 541 (72,0% av befolkningen) har fått første dose og 78 217 (37,7%) andre dose. I alt satt 227 758 doser.

148 521 over 18 år har fått første dose (89,0%) og 78 093 (46,8%) andre dose.

I alt satt 226 614 doser i aldersgruppen 18+. For å nå 90% gjennomsnittlig dekning for alle over 18 år må det settes ytterligere 1721 førstedoser da det er en dekningsgrad på godt over 90% i mange aldersgrupper.

Sist oppdatert: 21.02.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward