69 smittede i Trondheim tirsdag

69 smittede i Trondheim tirsdag

69 personer testet positivt på covid-19 i Trondheim tirsdag. Rundt 40 av disse kom inn sent tirsdag, og ennå ikke avklart. I tillegg er det kommet inn et stort antall positive hurtigtester. Personer som har avlagt positiv hurtigtest vil bli kontaktet av smittesporing for videre avklaring med PCR-test.

Illustrasjon koronavirus
Tirsdag 24. august ble det registrert 69 nye personer som har testet positivt for coovid-19 i Trondheim.

Etter som mange av de smittede ble meldt inn sent tirsdag, er bare 28 av de smittede så langt ferdig sporet. Av disse er 10 kvinner og 18 menn. 22 av de disse har kjente nærkontakter, én er smittet i utlandet og seks har foreløpig ukjent smittekilde.

Av de 28 smittede som er ferdig sporet er:

  • 9 i tenårene
  • 13 i 20-årene
  • 1 i 30-årene
  • 3 i 40-årene
  • 2 i 50-årene

For de som har testet positiv på hurtigtest vil en ordinær PCR-test endelig avgjøre om de er smittet med covid-19 eller ikke. De som tester positivt på hurtigtester skal sette seg selv i isolasjon til svar på PCR-test foreligger.

E-post med positive svar fra hurtigtest

Vi har opprettet en egen e-postadresse hvor de som har testet positivt på hurtigtester som er tatt i regi av studentmiljøet eller private helseaktører, kan melde dette inn til smittesporing. De som har behov for å melde inn slike testsvar kan sende e-post til:

Disse vil bli kontaktet fortløpende av teststasjonen for PCR-test

894 personer ble testet i Trondheim tirsdag 24. august.

Berørte kommunale enheter

  • Charlottenlund ungdomsskole, Tempe helse- og velferdssenter, Vikåsen skole
  • Berørte fylkeskommunale enheter: Heimdal videregående skole (idrettslinja)

Testkapasitet

Det jobbes fortløpende med å øke testkapasitet i Trondheim. I dagene fremover er det en kapasitet på om lag 1000 tester per dag. Dette gjelder både PCR-tester på Leutenhaven, spytt-tester for de som ikke har symptomer i Statens Hus, hurtigtester og testing foretatt av våre ambulerende team. Det jobbes fortløpende med å legge ut nye timer for testing og nye løsninger der innbyggerne kan benytte selv-testing der det ikke foreligger symptomer.

Dersom du opplever at alle timene for test er opptatt, oppfordrer Trondheim kommune deg til å prøve litt senere da vi legger ut nye timer så snart vi får opprettet slike.

Koronatelefonen

Trondheim kommune opplever stor pågang på koronatelefonen. Den er operativ, men publikum må påregne noe ventetid til tider. På kommunens korona-nettsider ligger det mye informasjon som publikum oppfordres til å lese. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere denne informasjonen, slik at sidene skal være dekkende for folks behov. På den måten vil mange få svar på sine spørsmål uten å ringe koronatelefonen.

Vaksine

Totalt er det nå satt 232 927 vaksinedoser i Trondheim kommune.
Av dette er det 149 904 førstedoser og 83 023 andredoser.

Sist oppdatert: 21.02.2022

Fant du det du lette etter?