Sju nye smittede gjennom helga

Sju nye smittede gjennom helga

I løpet av denne helga, fredag, lørdag og søndag, er det registrert sju nye smittetilfeller.

Illustrasjon koronavirus
I løpet av denne helga ble det påvist sju nye personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim.

Fredag 5. februar ble det registrert tre nye smittede

Det er en kvinne og to menn.

Aldersfordeling

  • To personer i 20-årene.
  • En person i 30-årene.

To er kjente nærkontakter, en ukjent smittevei. Sykdomsforløpene er milde.

Fredag ble det gjennomført 416 tester.

Kommunale enheter berørt:

  • Heimdal BOA ansatte og brukere i karantene.
  • Byåsen vgs 1 klasse med tilhørende lærere er i karantene.

Lørdag 6. februar ble det registrert en ny smittet

  • Den smittede er et barn under 10 år.

Vedkommende har kjent smittekilde og mildt forløp.

Berørte enheter:

  • Singsaker 2. trinn + ansatte og SFO er satt i karantene.

Lørdag ble det gjennomført 328 tester.

Søndag 7. februar ble det registrert tre nye smittede

Det er to menn og en kvinne.

  • En person er i 20-årene.
  • To personer i 40-årene.

Alle har kjent nærkontakt og mildt sykdomsforløp.

Det ble gjennomført 330 tester søndag.

Mutert virus

Så langt er 24 personer i Trondheim knyttet til utbruddet med den muterte UK-virusvarianten. Ca. 45 personer er i karantene som følge av dette utbruddet og det kan fortsatt forventes at noen flere av disse tester positivt. Ingen skoler, barnehager , sykehjem eller andre kommunale enheter er knyttet til dette utbruddet.

Vi har også noe smitte utenom dette utbruddet, blant annet knyttet til Heimdal vgs, Singsaker skole og BOA, uten at det er mistenkt eller funnet sammenheng med utbruddet med mutert virus. Alle positive prøver vil bli testet også for UK-virusvarianten så langt det er kapasitet ved St. Olavs hospital.

Teststasjonen på Leangen er fortsatt stengt da kapasiteten på Leutenhaven er tilstrekkelig. Åpning av Leangen vurderes fortløpende.

Vaksine

Så langt er 4787 personer vaksinert med første dose i Trondheim 1419 personer har mottatt dose nummer to. Det nasjonale registeret SYSVAK oppdateres senere i dag, så det reelle tallet vil være høyere enn det som fremgår i denne pressemeldingen.

Alle beboere på helse- og velferdssentrene får sin andre dose i løpet av denne uka.

Over 1200 i aldersgruppen over 85 år har fått sin første dose så langt på vaksinestasjonen på Statens Hus. I tillegg er ca. 400 i aldersgruppen vaksinert via hjemmetjenesten.

Trondheim kommune har i dag sendt beskjed til personer på 83 og 84 om å melde seg opp for time til vaksinering. Det dreier seg om ca. 900 personer i denne aldersgruppen.

Sist oppdatert: 21.02.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward