Begrensning i reiser mellom kommunene ut januar 2021

Trondheimsregionen er en felles arbeids- og boligmarkedsregion. Derfor ønsker vi å samarbeide tett i bekjempelsen av pandemien.

Sist oppdatert: 21.02.2022

Luftfoto fra Melhus kommune

Trondheimsregionen består av kommuner med ulike utgangspunkt, forutsetninger og smittesituasjon. Dette betyr at det både er - og fortsatt må påregnes ulike pandemitiltak i de ulike kommunene.

Det kommunene har felles er imidlertid et klart ønske om å begrense koronasmitten. I denne sammenheng er reiseaktiviteten i den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen en utfordring.

Med henvisning til den samlede smittesituasjonen i våre kommuner den senere tid adresserer vi denne nå også i fellesskap. Hensikten er å begrense kontakt med fare for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

Fra nå av og ut januar kommer kommunene med en sterk anmodning om å unngå reiser på tvers av kommunegrenser.

Dette innbefatter en felles sterk anmodning om:

 • utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen bør hjemmekontor klart benyttes.
 • at befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig.
 • at organisert kampaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
 • i de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
 • at de enkelte kommuners anbefalinger om å begrense antall nærkontakter skal følges.
 • at bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges (sjekk kommunens hjemmesider om du er i tvil).

Kommunene har tillit til at innbyggere, arbeidsgivere, idretts- og kulturliv vil søke å tilnærme seg anmodningen i størst mulig grad og på klokest mulig vis. Skal vi lykkes med å slå ned den nå eskalerende smittesituasjonen i vår region, og slå ring om risikoutsatte grupper, er graden av etterlevelse i befolkningen av største viktighet.

Følgende kommuner står bak denne oppfordringen:

 • Orkland kommune, Oddbjørn Bang, tlf 95 85 00 06
 • Skaun kommune, Gunn Iversen Stokke, tlf 41 50 16 06
 • Melhus kommune, Jorid Jagtøyen, tlf 93 02 78 99
 • Midtre Gauldal kommune, Sivert Moen, tlf 97 98 26 60
 • Trondheim kommune, Rita Ottervik, tlf 95 26 30 11
 • Malvik kommune, Trond Hoseth, tlf 98 21 52 12
 • Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, tlf 93 03 21 54
 • Indre Fosen kommune, Bjørnar Buhaug, tlf 92 05 94 03

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward