Nærmiljøråd i Klæbu kan bli modell for andre bydeler i Trondheim

Innbyggerne i Klæbu skal høres og involveres, også etter kommunesammenslåingen. Derfor har Fellesnemnda bestemt å opprette et nærmiljøråd i den nye bydelen. Rådet kan bli modell for også andre bydeler.

Sist oppdatert: 01.07.2022

Flyfoto av Klæbu

Nærmiljørådet vil bli satt sammen av representanter fra lag og foreninger i Klæbu, og skal ha et eget budsjett. Fellesnemnda for den nye kommunen ønsker at det nye rådet skal være en aktiv pådriver for utvikling av lokalsamfunnet.

Når Klæbu opphører som egen kommune, er det viktig at det fortsatt er en god link mellom innbyggere og beslutningstakere. Nærmiljørådet skal være en høringsinstans både tidlig og sent i beslutningsprosesser. Gjennom rådet skal innbyggerne involveres i saker som angår lokalsamfunnet sitt. Fellesnemnda mener derfor det er viktig å ha faste møter mellom representanter fra bystyret og nærmiljørådet.

I Klæbu har det vært en tradisjon for å gjennomføre ulike arrangement gjennom året, og flere av disse er et samarbeid mellom lokale organisasjoner og kommunen. 17. mai og kulturuke er eksempler. Rådet skal sikre fortsatt god gjennomføring av slike arrangement, både gjennom initiativ og tilrettelegging.

Fellesnemnda ser for seg at nærmiljørådet, dersom det blir vellykket, kan være en modell også for andre bydeler i Trondheim.

Klæbu kommune har planer om å teste ut et nærmiljøråd allerede i 2019.

Fant du det du lette etter?