Forebyggende hjemmebesøk i Trondheim kommune

Helsedirektoratet har laget en film om Trondheim kommunes tilbud om hjemmebesøk og samtale til sine 80-åringer.

Sist oppdatert: 05.01.2023

Se filmen som Helsedirektoratet har produsert i forbindelse med eldrereformen Leve hele livet. Et mål med reformen er at gode løsninger i landets kommuner, fylkeskommuner og helseforetak gjøres kjent for flere.

I filmen blir du kjent med noen av Trondheims 80-åringer, som i likhet med alle jevnaldringer får et brev fra Infosenteret for seniorer med tilbud om forebyggende hjemmebesøk og samtale. En slik samtale kan dreie seg om hva som er viktig i livet for den enkelte, og om mulighetene for å opprettholde eller styrke aktiviteten i hverdagen, gjennom for eksempel rehabilitering.

Fant du det du lette etter?