Hjem NyhetssakerGlad for tilskuddsordning til kommunehelsedelen av Helseplattformen

Glad for tilskuddsordning til kommunehelsedelen av Helseplattformen

Det er veldig gledelig og betryggende for oss i primærhelsetjenesten at Helse- og omsorgsdepartementet nå har kommet med en tilskuddsordning på 715 millioner kroner til kommunehelsedelen av Helseplattformen. Det sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune.

Sist oppdatert: 09.09.2021

Kommunen har over lang tid hatt en god dialog med departementet sammen med Helse Midt-Norge.

- Vi har nå fått tilskudd og garantier som gjør det fullt mulig å utvikle Helseplattformen til et godt journalverktøy for kommunene og ikke minst fastlegene, sier Garåsen.

Trondheim kommune har nå vedtatt å løse ut sin opsjon og dermed også kjøpe 40 prosent av aksjene i Helseplattformen AS. Det er også inngått en ny samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge.

I slutten av august vedtok bystyret at kommunen skulle utløse opsjon under disse forutsetningene:

  • Trondheim kommune får dekket alle ekstra kostnader som følge av at Trondheim kommune går først.
  • Trondheim kommune ikke skal forskuttere eller på annen måte ta økonomisk risiko på vegne av andre aktører, herunder fastleger og andre kommuner.
  • Trondheim kommune er sikret forsvarlig styring og kontroll gjennom en ubrutt styringslinje i etableringsfasen for å ivareta Kommunelovens krav om dette.

Disse forutsetningene er nå oppfylt gjennom tilskuddet og garantien fra Staten og samarbeidsavtalen med Helse Midt-Norge.

Helseplattformen skal bli en felles journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge, og løsningen skal tas i bruk fra høsten 2021.

Nils Kvernmo og Helge Garåsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004