Ja til Helseplattformen

Et enstemmig bystyre vedtok torsdag kveld at kommunen utløser sin opsjon og går inn som eier i selskapet Helseplattformen AS. Til sammen er det snakk om en investering på rundt 388 millioner kroner. Vedtaket forutsetter statlig støtte.

Sist oppdatert: 16.04.2021

Bystyresalen

Helseplattformen AS skal innføre en ny, felles pasientjournal ved sykehus, i kommuner og for fastleger i hele Midt-Norge.

-Ved å gå inn i selskapet får kommunen mulighet til å være med å bygge opp en god journalløsning som sikrer kommunenes behov best mulig, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen.

I vedtaket heter det blant annet at Trondheim kommune inngår ny samarbeidsavtale og aksjonæravtale med Helse Midt Norge RHF under forutsetning av at Trondheim kommune ikke skal forskuttere eller ta økonomisk risiko på vegne av andre aktører. Garåsen sier kommunen har en god dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og har tro på at Staten vil dekke de kostnadene det er snakk om gjennom statsbudsjettet.

Planen er at St.Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim skal være de første til å ta i bruk løsningen fra høsten 2021. Det er sterkt ønskelig at flere kommuner, som bruker St.Olavs hospital som lokalsykehus, utløser sin opsjon og kan ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim. Så kommer de andre kommunene og sykehusene i resten av Trøndelag og Møre og Romsdal etter i 2022.

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og bedre samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Med Helseplattformen vil rundt 7000 ansatte i Trondheim kommune få et nytt og bedre arbeidsverktøy, og innbyggerne vil få tilgang på et journalsystem som skal gjøre det enklere å være pasient.

Bystyret vedtok også enstemmig et tilleggsforslag om at rådmannen skal legge til rette for bruk av lokalt næringsliv og grûndere innen helseinformatikk som underleverandører i arbeidet med å videreutvikle helseplattformen.

Helseplattformen vil gi innbyggerne i Trondheim en bedre helsetjeneste.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward