Mona Åsgård blir ny utbyggingsleder i Granåsen

Mona Åsgård (47) skal lede arbeidet med å utvikle og modernisere anlegget i Granåsen. Hun overtar etter Geir Paulsen som har hatt stillingen fra 2015, men gikk over i en annen jobb fra januar 2019.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Mona Åsgård foran hoppbakken i Granåsen
GRANÅSEN-SJEF: Mona Åsgård skal lede utbyggingsprosjektet i Granåsen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Utbyggingen i Granåsen er godt i gang. Granåsen idrettspark skal rustes opp som et fremtidsrettet, effektivt og miljøvennlig helårsanlegg for hverdagsidretten i Trondheim. Samtidig skal det fylle kravene til internasjonale skiarrangement som World Cup og VM. Mye gjenstår før det “nye” hverdagsanlegget blir ferdig. Om Trondheim får tildelt ski-VM i 2025 vil også ha betydning for framdriften i utviklingen av Granåsen idrettspark.

Privilegert og ydmyk

Den nye utbyggingslederen understreker at området skal tilpasses konkurranser, trening, lek og rekreasjon for så vel eliteutøvere som mosjonister, barn og unge.

- Jeg føler meg både privilegert og ydmyk som får jobbe med Granåsen framover. Det er spennende å få være med på å skape et mer helhetlig anlegg for idrett, aktivitet og kultur som befolkningen føler et sterkt eierskap til. En viktig oppgave i den forbindelse blir å utvikle hoppbakken som sentralt landemerke og attraksjon, sier Mona Åsgård, som de siste årene har vært prosjektutvikler ved utbyggingsenheten i Trondheim kommune.

Bergenseren, som kom til Trondheim som NTNU-student i 1991, har for lengst hatt sin Granåsen-debut. Åsgård har fungert som utbyggingsleder etter at Geir Paulsen sluttet i desember 2018.

Utdannet sivilarkitekt

Siden sommeren 2017 har Åsgård vært sterkt involvert i arbeidet i Granåsen. Hun har blant annet ledet arbeidet med to utredninger: “Granåsen som nullutslippsområde” og “Energiløsninger for Granåsen hverdagsanlegg”.

- Hovedutfordringene er knyttet til gamle anlegg og systemer. Utbyggingen blir en gylden anledning til å etablere nye helhetlige løsninger, som gjør det enkelt og miljøvennlig å drifte Granåsen både i hverdagen og under arrangement, poengterer Åsgård.

Åsgård er utdannet sivilarkitekt med fordypning i bygningsvern, miljøvennlig bygging, bygningsadministrasjon og form og farge. Hun er også utdannet prosjekteringsleder og har gjennomført Trondheim kommunes egen lederskole. Åsgård jobbet som sivilarkitekt i det private før hun ble ansatt i Trondheim kommune høsten 2014. Her har hun også vært avdelingsleder og konstituert utbyggingssjef. Hun har hatt ansvaret for en rekke større utbyggingsprosjekter både i det private og i kommunen.

Sterke kandidater

Kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise, forteller at Åsgård ble valgt foran et sterkt knippe av godt kvalifiserte kandidater.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en ny leder i et viktig utbyggingsprosjekt som pågår for fullt og må holde retning og framdrift. Mona Åsgård har levert en svært god jobb som konstituert i stillingen, sier Ola By Rise.

Utbyggingslederen i Granåsen blir ansatt ved kommunens Enhet for idrett og friluftsliv, som leverer tjenester som har stor interesse for byens innbyggere. Enheten ivaretar helhetlig planlegging, utvikling og styring av oppgaver innenfor idrett og friluftslivsområdet, og sikrer publikum gode og attraktive tilbud.

Fant du det du lette etter?