Nye råd om bygging ved gamle avfallsdeponier

Nye råd om bygging ved gamle avfallsdeponier

I tidligere anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (2017) konkluderte de med at risikoen for helseskader ved å bygge nær eller på gamle avfallsdeponier mest sannsynlig var liten. I høst trakk derimot Folkehelseinstituttet tilbake sitt råd om bygging på og ved deponi.

De nye anbefalingene fra Folkehelseinstituttet er et resultat av erfaringene som er blitt kjent gjennom saken Brånåsdalen avfallsdeponi i Skedsmo kommune.

Formannskapet blir orientert om dette i en egen sak til formannskapsmøte tirsdag 22. januar. Orienteringen er også et varsel om endring i Rådmannens praksis og krav knyttet til planprosesser på og ved deponiområder.

Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å sikre at arealplaner er tilstrekkelig utredet før de vedtas. På bakgrunn av de nye føringene fra Folkehelseinstituttet, anbefaler Rådmannen at det for reguleringsplaner og kommunedelplaner, på og ved avfallsdeponier, må utredes risiko for helse og miljø grunnet deponi, deriblant deponigass og gassmigrasjon, før planene kan behandles og sendes på høring.

Les FHIs faglige råd

 

Sist oppdatert: 21.01.2019

Fant du det du lette etter?