Bli med på å utvikle Trondheim

Hva slags by skal Trondheim være? Hvordan kan vi utvikle oss i en mer sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig retning? Nå skal et utvalg av byens innbyggere være med på å stake ut kursen for byen gjennom å være med i Trondheimspanelet.

Sist oppdatert: 22.11.2021

Foto fra fremtidsverksted med Arbeidsmiljøenheten
Trondheim kommune inviterer nå innbyggerne til Trondheimspanelet. Der skal panelet bidra til å lage den nye kommuneplanen.

Trondheimspanelet skal hjelpe oss lage den nye kommuneplanen for Trondheim. Vi har arrangert borgerpanel med svært gode erfaringer tidligere, og gjentar derfor suksessformelen ved å invitere byens innbyggere til en ny runde med samme metode.

Involvering

Trondheim er en by som skal skapes i fellesskap med innbyggerne. Borgerpanel er et verktøy for økt innbyggerinvolvering, og inviterer byens befolkning til å komme sammen for diskusjon og dialog om et konkret tema. Panelet skal ha flere samlinger inndelt i en læringsdel, diskusjonsdel og prioriteringsdel. Store verdispørsmål og samfunnsmessige dilemmaer legger grunnlaget for diskusjonene, og deltakerne i panelet skal jobbe sammen for å komme frem til noen anbefalinger.

5000 SMS-er

Deltakerne i Trondheimspanelet skal gjenspeile byen. 5000 innbyggere har mottatt en invitasjon via SMS, og utvelgelsen til panelet tar utgangspunkt i alle som takket ja til denne SMS-en. En bred sammensetning av ulike stemmer er en avgjørende faktor for at den kommende samfunnsplanen blir en god plan for hele byen. Panelet settes sammen etter en trekning av alle som melder seg slik at vi sikrer en bred representasjon blant byens innbyggere.

Spørsmål og svar

Hva er Trondheimspanelet?

Trondheimspanelet er en representativ sammensetning av innbyggere som kommer sammen for å diskutere større samfunnsmessige dilemmaer og verdispørsmål innenfor bærekraftig utvikling av Trondheim.

Hvem får være med i Trondheimspanelet?

Mange i Trondheim får nå en sms med invitasjon til Trondheimspanelet. Alle som takker ja til invitasjonen går videre til en trekning som tar høyde for blant annet geografi, alder og bakgrunn.

Hvor mange er med i Trondheimspanelet?

50 personer er valgt ut til å være med i borgerpanelet.

Hva gjør Trondheimspanelet?

Deltakerne i Trondheimspanelet vil, i tillegg til å diskutere store dilemmaer og verdispørsmål for Trondheims samfunnsutvikling, komme frem til ulike anbefalinger til kommuneplanens samfunnsdel og politikerne.

Hvor lenge varer Trondheimspanelet?

Trondheimspanelet vil bestå av flere samlinger inndelt i én læringsdel, én diskusjonsdel og én prioriteringsdel. Antall samlinger avgjøres etter behov.

Hvor kan jeg henvende meg om jeg har spørsmål?

Ta kontakt med .

Du kan også følge Trondheimspanelet på borgerkraft.trondheim.kommune.no.

Byutvikling

Bærekraft

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward