Trondheim kommune skal måle fysisk aktivitet og helse hos 1000 beboere ved egne sykehjem

Trondheim kommune skal gjennomføre en av de mest omfattende kartleggingene av aktivitetsmønster, søvn, helse og hjelpebehov hos beboere i sykehjem som er gjort, både i norsk og internasjonal sammenheng. Ny teknologi og tett samarbeid med kunnskapsmiljøene gjør dette mulig.

Sist oppdatert: 13.09.2021

Bilde av: Fra venstre: førsteamanuensis ved NTNU, Nina Skjæret Maroni, vitenskapelig assistent ved NTNU, Vemund Øvstehage, konsulent ved NTNU, Stine Øverengen Trollebø, helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, prosjektleder helse- og velferd i Universitetskommunen TRD 3.0, Pernille Thingstad og produktsjef i VitalThings, Knut Jarle Lysklett.
Fra venstre: førsteamanuensis ved NTNU, Nina Skjæret Maroni, vitenskapelig assistent ved NTNU, Vemund Øvstehage, konsulent ved NTNU, Stine Øverengen Trollebø, helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, prosjektleder helse- og velferd i Universitetskommunen TRD 3.0, Pernille Thingstad og produktsjef i VitalThings, Knut Jarle Lysklett.

Flere sykehjemsbeboere i Trondheim har nå fått aktivitetsmålere festet på kroppen, en av dem er Johan Schelvan på Charlottenlund helse- og velferdssenter. Han synes det er fint å være med på prosjektet.

- Kanskje dette kan hjelpe andre, sier han og smiler.

Bilde av Vemund Øvstehage og Stine Øverengen Trollebø fra NTNU sammen med beboer Johan Schelvan

Rundt 1000 sykehjemsbeboere i Trondheim kommune vil i en uke gå med to små sensorer festet på kroppen. De registrerer aktivitet, altså perioder personen er i bevegelse (står, går, antall skritt) eller er i ro (sitter, ligger) i løpet av perioden. For et utvalg måles søvnkvalitet i tillegg med en sensor basert på radarteknologi som plasseres på nattbordet til beboerne.

Hva er det vi vil oppnå?

Formålet er å se på hvordan aktivitet og søvn gjennom døgnet og uken har sammenheng med medikamentbruk, ernæringsstatus, uro og atferdssymptomer og behov for hjelp og oppfølging fra ansatte. Resultatene fra prosjektet vil kunne bidra til mer systematisk og målrettet oppfølging av beboere med store hjelpebehov.

- Riktig medisinering, god ernæring og tilpasset fysisk aktivitet og søvn er noen av de viktigste faktorene vi kan påvirke for å bedre helse og trivsel hos skrøpelige eldre, sier helse- og velferdsdirektør, Wenche P. Dehli.

Dette prosjektet vil gi oss et solid kunnskapsgrunnlag for å jobbe mer systematisk og tverrfaglig i helse- og velferdssentrene i årene fremover.

Hvorfor gjør vi det?

- Prosjektet er en del av universitetskommunen TRD 3.0 og representerer en stor dugnad der ansatte i helse- og velferdssentrene i Trondheim, studenter og forskere fra NTNU og lokalt næringsliv jobber tett sammen, sier prosjektleder helse- og velferd, Universitetskommunen TRD 3.0, Pernille Thingstad.

Målet er et langsiktig samarbeid om tjenesteutvikling, forskning og undervisning på helse- og velferdssentrene.

Bilde av en aktivitetsmåler liggende i en hånd

- Prosjektet skal gi Trondheim kommune et bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle tjenestene og sikre kvalitet og riktig bruk av ressurser i helse- og velferdssentrene i årene fremover, sier Dehli.

Prosjektet er en del av et større program for Bærekraftige helse- og velferdstjenester der styrking av samarbeidet med NTNU, lokalt næringsliv og brukere av tjenestene er sentralt for å møte utfordringene fremover.

Kommunen som undervisnings- og forskningsarena

Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU, institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, og det Trondheimsbaserte firmaet VitalThings. Vel 100 studenter fra fysioterapi- og bevegelsesvitenskap deltar i datainnsamlingen som en del av sin undervisning.

- Disse studentene får en sjelden mulighet til å bidra til og lære om forsknings- og utviklingsarbeid ute i “den virkelige verden” gjennom et stort prosjekt, sier førsteamanuensis ved NTNU, Nina Skjæret Maroni.

Datasettet som samles inn er synkronisert med den store satsingen på eldrehelse “Aldring i Trøndelag” som også starter 1. september. Dette gir muligheter for forskning av nasjonal og internasjonal betydning på sikt.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward