Måtte bare søke på stillingen som traff ham midt i hjertet

Etter én uke i ny jobb har han allerede mange tanker om veien videre, men fortsatt er det mye han må sette seg inn i sier vår nye direktør for næring, samferdsel og miljø, Kristian Dahlberg Hauge.

Sist oppdatert: 23.01.2023

Portrettbilde av Kristian Dahlberg Hauge

Hvorfor ville du blir direktør for næring, samferdsel og miljø?

I utgangspunktet var jeg ikke på jobbjakt, men så er jo Trondheim kommune en organisasjon jeg kjenner godt og som jeg vet består av mange dyktige og engasjerte mennesker som gjør en viktig jobb på viktige områder. Så da utlysningen til et nytt direktørområde kom så traff det meg i kraft av det jeg allerede jobbet med og hadde interesse for.

I byggebransjen bestod jo hverdagen av å jobbe for medlemsbedriftene med miljø og bærekraft i fokus. Det å være konkurransedyktig og best på nye løsninger var kanskje det aller viktigste. Sammensetningen av det nye virksomhetsområdet og min kjennskap til Trondheim kommune var rett og slett for spennende til at jeg ikke kunne melde min interesse.

Hva tar du med deg fra din gamle jobb som direktør i Entreprenørforeningen - bygg og anlegg?

Først og fremst tanker om hva næringslivet kan bidra med i det grønne skiftet og ellers. Jeg tror det er en voldsom innovasjonskraft og vilje i næringslivet som utløses blant annet ved at offentlig sektor stiller riktige krav i innkjøp og anskaffelser, og legger til rette for at næringslivet skal levere bærekraftige løsninger og ta grønn omstilling. Jeg tror ingen klarer å løse klima- og miljøutfordringene alene, men samspillet vi kan oppnå mellom offentlig sektor, privat næringsliv, akademia og kunnskapsmiljøer tenker jeg er vanvittig kraftig.

Hva blir dine viktigste oppgaver fremover?

Når kommunen bestemte seg for å opprette et eget virksomhetsområde for næring, samferdsel, klima og miljø så ligger det selvsagt en forventning om at vi skal få til mer på disse områdene. Jeg tenker at det viktigste for å oppnå dette er å sikre en sammenstilling av kompetanse på området slik at vi får et sterkere samspill, både internt i virksomhetsområdet og mot andre områder. Den viktigste oppgaven for meg og resten av ledergruppa på området blir å klare å jobbe med å få utvikle et slikt samspill som sikrer at vi får enda sterkere kraft, synlighet og gjennomslag for området.

Kristian Dahlberg Hauge i formannskapssalen

Hvilke linjer vil du trekke opp?

Jeg vil være opptatt av at vi i en politisk organisasjon skal levere godt på de politiske vedtakene og bestillingene vi får. Fag og politikk går hånd i hånd, og dersom vi klarer å trekke i samme retning er det grunnlag for gode resultater. Så tror jeg det er viktig å se hele virksomhetsområdet i sammenheng. Det går en klar kobling mellom næring, miljø og samferdsel, og de felles interessene er betydelig flere enn motsetningene. Det blir viktig å dyrke disse naturlige sammenhengene og potensielle gevinstene fremfor det som måtte være av motsetninger. Det er på den måten jeg tror vi vil sikre økt gjennomslag både eksternt og internt. Jeg er samtidig opptatt av at vi hele tiden skal ha et blikk utover det vi selv jobber med. En stor og kompleks organisasjon krever at både ledere og medarbeidere klarer å løfte blikket mot andre områder.

Du starta i din nye jobb mandag 1 februar, hva er ditt inntrykk så langt?

Veldig bra! Først og fremst har jeg allerede erfart at det allerede gjøres utrolig mye bra på vårt område av engasjerte og dyktige medarbeidere. Det er et veldig godt grunnlag for å utvikle det nye virksomhetsområdet videre.

Hvordan har den første arbeidsuka vært?

Først og fremst har den vært veldig hektisk, og det har nærmest gått i ett fra morgen til kveld. Men det er nettopp dette jeg har sett frem til når jeg har ventet på å kunne ta fatt på jobben. Jeg synes dynamikken mellom politikk og administrasjon er veldig givende, og når systemer og rutiner kommer under huden har jeg tro på at dette blir veldig bra. Jeg gleder meg til å ta fatt på fortsettelsen.

Hva vil du si til dine medarbeidere om deg selv?

Som leder har jeg en grunnleggende tro på at medarbeidere som får tillit og trygghet også er de medarbeiderne som presterer best. I en organisasjon er det summen av enkeltmenneskers innsats som gir resultater, og da må hver enkelt medarbeider føle tillit og forventning til bidraget han eller hun skal levere. Ellers er jeg en god lytter og en åpen person som liker klar tale og dialog så fremt det er konstruktivt.

Næring, miljø og samferdsel

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward