Her er den nye oppvekst- og utdanningsdirektøren

Kommunedirektøren har i dag, tirsdag 2. februar, informert formannskapet om at Lasse Arntsen blir Trondheim kommunes nye direktør for oppvekst og utdanning.

Sist oppdatert: 11.10.2021

Foto av Lasse Arntsen
Lasse Arntsen (50) er Trondheim kommunes nye oppvekst- og utdanningsdirektør.

Lasse Arntsen (50 år) er utdannet adjunkt med opprykk fra Trondheim lærerhøgskole, med tilleggsutdannelsen Master of Business Administration fra University of Newcastle, Australia.

Seniorrådgiver

Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver og gruppeleder hos KS-Konsulent as, der han bistår kommuner og fylkeskommuner i hele landet. Tidligere har han også vært kommunalsjef for oppvekst, kultur og tekniske tjenester i Malvik kommune, fem år som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør Trøndelag og regiondirektør for Statped midt.

Han har også i en periode virket i en 50 prosent stilling som prosjektleder hos Utdanningsdirektoratet i kombinasjon med stillingen som utdanningsdirektør. Yrkeskarrieren startet som lærer i Trondheim kommune.

Lasse Arntsen begynner i utgangspunktet i stillingen som oppvekst og utdanningsdirektør i Trondheim kommune den 1. mai 2021.

Fornøyd kommunedirektør

- Vi er veldig glad for at vi har fått Lasse som OU-direktør. Han har lang og tung erfaring fra hele oppvekstfeltet, har vært toppleder i flere organisasjoner, og er også godt kjent med OU-området i Trondheim. Han vil også bli et viktig supplement til ledergruppen, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Landsdelens mest spennende jobb

Lasse Arntsen sier denne jobben må være en av landsdelens mest spennende og meningsfulle stillinger. Men også en av de mest krevende.

- Sett utenfra har jeg inntrykk av Trondheim som en fremoverlent kommuneorganisasjon, med kompetente og dedikerte ansatte. Jeg ser fram til å bli kjent med- og bli del av dette laget, og er ydmyk overfor den innsatsen kommunens ansatte legger ned. Oppvekststrategien «SteinSaksPapir» er et meget godt utgangspunkt for at innbyggerne våre skal oppleve god helhet og sammenheng i kommunens tjenester, sier Arntsen.

Den nye normalen

Arntsen kommer inn som ny direktør midt inne i pandemien, og er opptatt av å både håndtere pandemien, men samtidig også håndtere dens konsekvenser for en ny normalsituasjon.

- Koronaen har på mange måter medført en unntakstilstand som nå har pågått svært lenge. Det er naturlig at det preger både innbyggerne våre og de kommuneansatte, som må yte større innsats og være mer fleksible enn noen gang før. Så må vi tenke to tanker samtidig – både hvordan pandemien skal håndteres fortløpende og hvilke konsekvenser den vil føre til for «den nye normalen». Vi vet gjennom undersøkelser og medieoppslag at mange sliter ekstra nå, og vi må ha et langsiktig perspektiv skal vi bidra til å løse utfordringene mange opplever å ha. «SteinSaksPapir» er derfor et særdeles viktig utgangspunkt for veien videre, sier han.

Oppvekst og utdanning

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward