Signerte stor Granåsen-kontrakt

Trondheim kommune og NCC inngikk fredag kontrakt om utbyggingsfase 2 i Granåsen idrettspark. Hoppanlegget utgjør den tyngste delen i denne delen av utbyggingen. I tillegg skal det bygges ny skibru til Litjåsen, og skiskytterstadion skal flyttes.

Sist oppdatert: 10.01.2023

Bilde av hoppanlegget i Granåsen
HISTORISK BILDE: Hoppbakken i Granåsen står for fall. Om få dager starter rivingen av anlegget.

Bystyret i Trondheim kommune vedtok utbyggingsfase 2 i bystyremøte 25. mars 2021. Fredag ble kontrakten signert av Roger Nygård, direktør i divisjon Building i NCC, Per Jonsson, leder for Civil Engineering i NCC, og Tore Myrvold, utbyggingssjef i Trondheim eiendom.

Skjermbilde av videomøte
DIGITAL SIGNERING: Kontrakten ble signert i digitalt møte fredag morgen.

- Gjennom nært samarbeid og med bruk av digitale verktøy og 3D-modeller er hoppbakken og byggeprosessen optimalisert. I Granåsen-anlegget hensyntar vi kravene til utøverne i en av verdens mest spektakulære idretter samtidig som vi bygger et hverdagsanlegg for øvrige brukere. Vi takker Trondheim kommune for tilliten og vi gleder oss til oppstarten, sier direktør for divisjon Building i NCC Norge, Roger Nygård.

Kommunalråd Marte Løvik (Sp) i Trondheim kommune sa under en markering i Granåsen fredag at det ikke er hver dag man skal rive en hoppbakke eller to.

- Dette er en stor dag for hele byen, og ikke minst for idretten. Hopp er en viktig idrett. Det er ikke det som skjer i langrennsløypene som får verdens oppmerksomhet, men det som skjer her i hoppbakken, påpekte Løvik.

Marte Løvik
EN VIKTIG DAG: Granåsen betyr mye for mange, konkluderte Marte Løvik i sin tale under markeringen av "ny byggestart" i idrettsparken.

Marte Løvik trakk fram ny skytehall og ny skibru som åpner for paraidretten, som eksempler på at Granåsen nå gjøres tilgjengelig for nye brukergrupper.

Utbyggingen har en kostnadsramme på 620 millioner kroner. I tillegg kommer kombinert skytehall og arenabygg hopp for 67 millioner kroner. Arbeidene starter i disse dager og alt skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2023.

Prosjektene i utbyggingsfase 2

Hoppbakkene

Både storbakken og normalbakken skal rives og erstattes. Dette arbeidet startet umiddelbart etter påsken 2021, og planen er at bakkene skal være ferdigstilt og klare til bruk til Raw Air i 2023.

Arenabygg (sambruksbygg for hopp og skytehall)

Et nytt arenabygg skal oppføres i samme område som det gamle er. I dette bygget skal det integreres en skytehall. Under større hopparrangement kan areal i skytehallen brukes til smøring og skifting. Over skytehallen blir det tribuner og en større aktivitetsflate. Arenabygget skal være ferdigstilt og klart til bruk til Raw Air i 2023.

Skibru til Litjåsen

Det skal bygges ei ny skibru, som knytter Litjåsen til de eksisterende langrennsløypene, og denne sløyfa vil bli brukt i fremtidige langrennskonkurranser. Skibrua legger også bedre til rette for barn, unge og paraidrett i dette området. Skibrua er planlagt bygd fra mai 2021 med ferdigstillelse til oppstart av skisesongen 2022/2023.

Flytting av skiskytterstadion

Endringene i Granåsen gjør at skiskytterstadion må flyttes litt nordover. Sammenhengen med Litjåsen vil for øvrig bedre inngangen til standplass i skiskyting, og også gi en mer fysisk krevende avslutning for langrennsløperne. Flyttingen starter med nedrigging av skiskytterskiver i juli 2021 og ferdigstilles sommeren 2023.

Ny overvannsledning

Det skal legges ny overvannsledning for Smistadbekken under langrennsstadion. Dette arbeidet skal skje fra august og ut oktober 2021. Blir man ikke ferdige med arbeidet vil graving avsluttes til snølegging for skisesong 2021/2022 og starte opp igjen våren 2022 for å bli sluttført.

Ny adkomstvei

En del av prosjektet er å anlegge ny adkomstvei fra den store parkeringsplassen og opp til Granåsen barnehage. Det blir omfattende arbeider med både denne og ny skibru. I byggeperioden vil det derfor bli anlagt en midlertidig adkomst til barnehagen og rekruttanlegget, som etter planen være ferdig i løpet av mai 2021.

Tribunen i Granåsen
KORONA-AVSTAND: Rundt 40 personer deltok under en begrenset markering av starten på utbyggingsfase 2 i Granåsen idrettspark.

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?