Trondheim Tech Port - innovasjon i verdensklasse

Trondheim Tech Port - innovasjon i verdensklasse

Sammen med en rekke nasjonale og regionale aktører er Trondheim kommune med når Trondheim Tech Port skal skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse.

Bilde av Trondheim Tech Ports logo med skrift under.

Trondheim har lenge fostret fremragende forskning, nye teknologier, industrier og selskaper. I dag ble Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port, som særlig skal satse på teknologi, offisielt åpnet. Bak satsingen står noen av Norges tyngste aktører og målet er økt innovasjonskraft, nye industrier, bedre tjenester og nye selskaper.

Verdens utfordringer er komplekse, og Norge behøver flere ben å stå på. Nye selskaper må etableres og behovet for innovasjon i eksisterende virksomheter er stort. For å øke innovasjonskraften - og takten - etableres nå Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port som et innovasjonsdistrikt i verdensklasse for en bærekraftig framtid.

Bilde av Rita Ottervik som taler på åpningen av Trondheim Tech Port

Innovasjonsutviklingens historie

Kunsten å innovere har eksistert lenge: fra utviklingen av industriparker tidlig på 1900-tallet til utbyggingen av forsknings-, nærings- og sykehusparker 50 år senere. Fra 2000-tallet har en ny utvikling gjort seg gjeldende. Fra et ideal om å arbeide bak lukkede dører i store virksomheter hvor ideer ble godt hemmeligholdt, er det nå åpenhet, tilgjengelighet og nærhet som gjelder.

Ansatte og innbyggere som jobber med innovasjon og ideer, vil gjerne holde til der andre er. Tilgjengelighet er viktig. Bedrifter vil være nært andre selskaper, forskningslaboratorier og universitetsmiljøer. Å tilfeldigvis støte på andre relevante mennesker som du kan dele ideer med har en egenverdi innen innovasjon.  Felles arealer og ulike møteplasser gjør at smarte ideer kan bli til smarte produkter og tjenester.

Innovasjonsdistrikter verden over har utviklet seg til å bli dette århundrets produksjonsområde. Det er i dette samvirke mellom kunnskap, forskning, teknologi og samarbeid mer av den økonomiske drivkraften i samfunnet vil spinne ut fra, i møte mellom aktører og i nye samspill for å finne løsninger på komplekse problemer, innovere mer i eksisterende virksomheter og starte nye selskaper.

Innovasjonsdistriktet i Trondheim

Trondheim Tech Port som Innovasjonsdistrikt har en geografisk kjerne i- og rundt Trondheims campusområdet Gløshaugen, Øya, Teknobyen, Elgeseter, Sorgenfri og Sluppen, men strekker seg videre ut i byens teknologimiljøer med noder i Trøndelag og resten av landet. Som innovasjonsdistrikt er ikke Trondheim Tech Port alene. Flere andre byer har allerede satset på denne måten å tenke innovasjon på.

I løpet av de neste årene skal Trondheim Tech Port legge til rette for flere innovasjonsprosesser, testing og pilotering i levende bymiljø, møteplasser og aktiviteter, utvikling av infrastruktur og økt attraktivitet. På denne måten skal Innovasjonsdistriktet bli det innovasjonsverktøyet samfunnet trenger. Sånn kan gapet mellom ulike innovasjonsaktører tettes og bidra til at resultatet blir større enn hver for oss.

Portrettbilde av Karianne Tung

- Vi har forsknings- og teknologimiljøer i verdensklasse. Gjennom Trondheim Tech skal vi sørge for at mer av forskningen kommer samfunnet til gode. Norges innovasjonskraft skal økes gjennom et tettere samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor, myndigheter, innbyggere, studenter, kapitalmiljø og oppstartsbedrifter, sier daglig leder i Trondheim Tech Port, Karianne Tung.

Store aktører med på laget

De samfunnsutfordringene, omstillingen av arbeidslivet og betydningen av ny teknologi krever sammenkobling av ulike sektorer for å finne nye løsninger. Det tverrsektorielle eierskapet er et godt bevis på at aktørene anerkjenner utfordringene og ønsker å være med på å øke den nasjonale innovasjonstakten. Et nytt offentlig og privat samarbeid er med dette sjøsatt.

Trondheim Tech Port har disse med på laget: NTNU, Trondheim kommune, SINTEF, Equinor, Innovasjon Norge, St. Olav Hospital, SpareBank 1 SMN, Trøndelag Fylkeskommune, Helse Midt-Norge, SIVA, Adresseavisen, Sit, Studenttinget og Trondheimsregionen.

Sist oppdatert: 08.10.2021

Fant du det du lette etter?