Ny kompensasjonsordning for lokalt næringsliv i Trondheim kommune

Midlene skal gå til lokale virksomheter som igjen rammes av smitteverntiltak. Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter som er hardt rammet av “de nye nasjonale restriksjoner” fra og med 15.12.2021.

Sist oppdatert: 18.01.2022

Illustrasjonsfoto av penger
Midlene skal prioriteres til virksomheter som har vært berørt av nasjonal skjenkestopp knyttet til nasjonale restriksjoner

Slik fordeler vi kompensasjonen

Mange bedrifter og ansatte har allerede betalt en høy pris for nasjonale- og lokale smitteverntiltak, og vi håper støtten kan bidra til å ivareta arbeidsplasser og verdifull kompetanse i næringslivet. 

Grunnlaget for tilskudd er desember 2021 og januar 2022, og beregnes ut i fra omsetning i september, oktober eller november 2021. Virksomheten velger selv en av månedene som sammenligningsgrunnlag. Dokumenterte tall for desember 2021, januar 2022 og valgte refereransemåned vedlegges søknaden. Tilskuddets størrelse avhenger av innkomne søknader. Dersom bedriften har mottatt statlig kompensasjon for desember 2021, trekkes dette fra beregningen. 

Nasjonal notifiserte ordning er hjemmel for tilskudd. Ytterligere informasjon om ordningen finner du her. Støttebeløp pr bedrift er maksimum 1 million kroner og minimum 5 000 kroner. 

Hvem kan søke?

Midlene som er tildelt Trondheim kommune skal prioriteres til virksomheter som har vært direkte og indirekte berørt av nasjonal skjenkestopp knyttet til nasjonale restriksjoner. Bedrifter med sceneteknisk produksjon knyttet til kultur- og arrangementsnæringen og bedrifter som er sterkt berørt av de statlige koronatiltakene, og faller utenfor de statlige støtteordningene kan også støttes. 

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknad sendes via regionalforvaltning

Søknadsfristen er 4. februar, og svar kan forventes relativt raskt etter søknadsfristens utløp.

Det tas forbehold om at eventuelle ytterligere midler fra regjeringen kan bli lagt til denne utlysningen.

Spørsmål om ordningen henvendes til: 

Næring, miljø og samferdsel

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward