Grønn Barnebys pris 2022 til Flatåsen skole

Flatåsen skole får den gjeve prisen på bakgrunn av skolens helhetlige arbeid med miljøopplæring på alle trinn. Gratulerer!

Sist oppdatert: 17.06.2022

Elever ved Flatåsen skole mottar beviset på at skolen har fått Grønn Barnebys pris for 2022. Juryleder Geirmund Lykke overrakte prisen til elever på 10. trinn.
Elever ved Flatåsen skole mottok fredag beviset på at skolen har fått Grønn Barnebys pris for 2022. Juryleder Geirmund Lykke overrakte prisen til elever på 10. trinn.

Flatåsen skole har vært sertifisert med Grønt Flagg siden 2011, og skolen har nå et stort og grundig arbeid knyttet til opplæring for bærekraft for elevene ved skolen. Elevene jobber med ulike miljøprosjekt som skolehage, bikuber og ikke minst reetablering av salamander- og froskedam.

Berikelse for nærmiljøet

Flatåsen skole har over år etablert en flott skolehage, som benyttes av flere trinn. Her dyrkes det produkt, som og benyttes i Mat/Helse. I tilknytning til skolehagen står det en bikube, som brukes aktivt i undervisningen på alle trinn.

Skolen har også et spennende prosjekt med reetablering av froskedam- og salamanderdam. Dette har pågått i flere år, og elevene har gjort en flott innsats i utgraving av dammen, noe som har og ført til at skolen har fått en flott læringsarena om biologisk mangfold og økologi. Dammen og området omkring er også i ferd med å bli en flott ressurs for nærmiljøet.

Et bærekraft-forbilde

Flatåsen skole har gjennom prosjektet involvert arbeidslivsfaget, slik at elever her har fått bidratt med gode praktiske arbeidsoppgaver som har vært viktige bidrag inn i prosjektet.

Det helhetlige arbeidet ved Flatåsen skole går inn på mange ulike bærekraftsmål. Alt godt forankret i mål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK 20).

Flatåsen skole jobber grundig og helhetlig med bærekraft, og er i så måte et forbilledlig eksempel for andre. Vinnerprosjektet er et prosjekt som Trondheim kommune kan være veldig stolt av.

Hedrende omtale til Blussuvoll

Juryen gir også hedrende omtale til Blussuvoll skole og deres prosjekt Bike-Fix. Her er det elever i faget Arbeidslivsfag som har etablert en egen elevbedrift, som tilbyr sykkelreparasjoner. Prosjektet har inspirerende samarbeid med en privat sykkelreparasjonsbedrift, og gir elever kunnskap og kompetanse, samt et avbrekk fra teoretisk opplæring i skolehverdagen.

Næring, miljø og samferdsel

Oppvekst og utdanning

Bærekraft

Fant du det du lette etter?