Histovreles latjkoe / Historisk avtale

Torsdag 28.04. underskrev ordfører Rita Ottervik og Sametingspresident Silje Karine Muotka en samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Sametinget. Avtalen skal sørge for gode vilkår for samisk språk og kultur.

Sist oppdatert: 28.04.2022

Ordfører Rita Ottervik og Sametingspresident Silje Karine Muotka signerer avtale.

Trondheim er den største byen i det sørsamiske området, som strekker seg fra Mo i Rana i Nordland sørover til Svahken sijte ved Elgå øst for Femunden. Byen vår har tilflytting av samer fra alle samiske språkområder. Det var i 2021 mellom 150-200 personer som er aktive i det samiske miljøet i Trondheim.

Målet med samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Sametinget er et langsiktig og forpliktende samarbeid om å bevare og utvikle samisk språk, kultur og samfunn i Trondheim. Samtidig skal innbyggerne i Trondheim få større bevissthet for samisk kultur.

Gjester fra det samiske miljøet i Trondheim
Gjester fra det samiske miljøet i Trondheim, representanter fra Sametinget og ordfører Rita Ottervik. Foto: Rolf Ivar Svensli

Kommunen skal informere på våre nettsider om tilbud som angår den samiske befolkningen, som for eksempel samisk barnehagetilbud, rett til samisk språkopplæring, samiskspråklige tilbud og tolketjenester. Samisk kunst og kultur skal synliggjøres gjennom utsmykking plassert i offentlige rom i Trondheim by. Videre jobber Trondheim med å realisere et møtested for samiske aktiviteter i byen. Dette skjer i samarbeid med samiske organisasjoner.

Barn fra Belnie
Barn fra Belnie, samisk avdeling ved Ferista barnehage, underholdte med to sanger på samisk. Foto: Rolf Ivar Svensli

Avtalen ble offisielt signert av ordfører Rita Ottervik og Sametingspresident Silje Karine Muotka på Rådhuset i Trondheim torsdag 28.04. Representanter fra Sametinget, gjester fra det samiske miljøet i Trondheim og samisk avdeling ved Ferista barnehage, Belnie, var til stede under markeringen.

Oppvekst og utdanning

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?