Ida Hansen Eldøen er den nye bykunstneren

Filmskaper Ida Hansen Eldøen er tildelt Trondheim kommunes bykunstnerstipend og blir kommunens bykunstner i 2023. Trondheim kommune arrangerte sin årlige stipendutdeling 8. november, og hedret en rekke av byens kunstnere med ulike stipend.

Sist oppdatert: 15.11.2022

Foto Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Trondheims nye bykunstner, filmskaper Ida Hansen Eldøen, og ordfører Rita Ottervik.
Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Trondheims nye bykunstner, filmskaper Ida Hansen Eldøen, og ordfører Rita Ottervik.

Trondheim kommunes bykunstnerstipend på 250 000 kroner deles ut for syvende gang. Det kan deles ut til enkeltpersoner eller samarbeidende grupper som er bosatt i Trondheim kommune, og som holder et høyt kunstnerisk nivå i sitt virke. Bykunstnerstipendet inngår som en del av Trondheim kommunes ordninger som har som målsetting å legge til rette for profesjonell og mangfoldig kunstnerisk aktivitet.

Fremadstormende

Ida Hansen Eldøen er en av Trøndelags mest fremadstormende filmskapere. Hun har allerede en lang kunstnerisk CV, men står fortsatt i startgropen for en karriere som regissør. Kortfilmene hennes er vist på en lang rekke internasjonale filmfestivaler, og de viser en kunstner i rask og betydelig utvikling. Ida Hansen Eldøen er utdannet ved NTNU og Nordland kunst- og filmhøgskole, og hun har grunnlagt og driver produksjonsselskapet Tagline AS i Trondheim.

Filmene hennes er støttet av blant andre Norsk Filminstitutt, Fond for lyd og bilde og Midtnorsk Filmsenter, og langfilmprosjektet “Gjenbruk” har utviklingstilskudd både fra Midtnorsk Filmsenter og NFIs talentordning NEO. “Gjenbruk” omtales som Norges første lesbiske romantiske komedie, og spillefilmen viderefører de tidligere kortfilmenes tydelige og gjennomførte LGBTQ+-tematikk.

Ida Hansen Eldøen blant publikum
Ida Hansen Eldøen blant publikum like etter tildelingen av status som ny bykunstner.

Fra kortfilm til langfilm

Med spillefilmen “Gjenbruk” vil Ida Hansen Eldøen ta steget fra kortfilm til langfilm, og prosjektets mål er både å skape en interessant og severdig kinofilm, og skal vise fram Trondheim på film og skape arbeidsplasser for den regionale filmbransjen.

Hun har sterkt fokus på egen kunstnerisk utvikling, både som filmskaper og historieforteller, og hun framstår kompromissløs og meget ambisiøs når det gjelder de kunstneriske aspektene ved denne filmen. Om utviklingen fortsetter og prosjektene hennes gjennomføres kan hun bli en ny, viktig skeiv stemme i norsk film.

De tre nominerte i 2022 var Dag Hoel - forfatter og filmskaper, Ida Hansen Eldøen - filmskaper og Kim Andre Arnesen - komponist.

Etablererstipendene 2022

Trondheim kommunes etablererstipend for profesjonelle kunstnere deles ut for andre gang i 2022 og er en del av Trondheim kommunes arbeid med å styrke rekruttering til profesjonell skapende og utøvende virksomhet innen kunst og kultur. Stipendene for 2022 går til Harald Bredholt og Veslemøy Lilleengen og er på 100 000 kroner hver.

Bredholt er billedkunster utdannet ved kunstakademiet i Trondheim. Bredholt arbeider hovedsakelig med film og video. Bredholts filmer har en dokumentarisk karakter men er også både fiktive og iscenesatte. Bredholt har vært en aktiv kunststudent med en omfattende produksjon og har også vist sine filmer på blant annet Cinemateket i Trondheim.

Etablererstipendene
Ola By Rise, Veslemøy Lilleengen, Harald Bredholt og Rita Ottervik.

Tradisjonshåndtverk

Veslemøy Lilleengen er billedkunstner med utdannelse fra kunstakademiet i Bergen og Trondheim. Lilleengen er en allsidig kunstner som er opptatt av tradisjonshåndverk. Hun jobber både med å bevare og fornye håndverkstradisjonen gjennom sin praksis og arbeid. I Potteblått-prosjektet skal hun portrettere og løfte frem alle kvinnelige kunstnere i Norge. Her bruker hun Hannah Ryggens metode, der hun farger tekstil med bruk av urin og lager t-skjorter med navnet til alle nålevende kvinnelige kunstnere i Norge.

Lillengens kunstpraksis fremhever at spørsmålet om representasjon både er et spørsmål om demokrati og kulturarv, og setter fokus på at kvinnelige kunstnere fortsatt er underrepresentert i norske kunstmuseers samlinger.

Musikalsk innslag
Mona Krogstad Quartet underholdt under arrangementet.

Kulturlegatet 2022

Eirik S. Røkkum ble tildelt kulturlegatet for 2022 som er på 50 000 kroner. Røkkum er forfatter, poet og oversetter og bosatt i Trondheim. Han er utdannet i filosofi og litteratur og har utgitt to bøker, “Kaskader av okser og aske”, og “Det øde landet”. Røkkums debutantbok ble nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris og fikk god mottakelse. Han jobber nå med to bokprosjekter, et nytt episk langdikt på Flamme Forlag og en gjendiktning av D. H. Lawrences diktsamling "Birds, Beasts and Flowers" fra 1923.

Kulturstipendene 2022

I tillegg til disse prisene ble det utdelt kulturstipend på 35 000 kroner til åtte kunstnere innen ulike uttrykksformer. Stipendene gis med utgangspunkt i kunstnerisk virke og faglig utvikling, og skal bidra til inspirasjon og videreutvikling for mottakerne.

Mottakere av Trondheim kommunes kulturstipend 2022 er:

  • Forfatter Fartein Andreas Horgar
  • Musiker Mona Krogstad
  • Forfatter Martin Ingebrigtsen
  • Billedkunstner Ingri Haraldsen
  • Billedkunstner Tobias Liljedahl
  • Billedkunstner Ana Dunjic
  • Forfatter Hilde Stålskjær Olsen
  • Komponist Mathieu Lacroix

Kulturstipend Ramallah 2022

Bredholt Productions tildeles årets Ramallahstipend på 50 000 kroner til et dokumentarfilmprosjekt om den palestinske musikeren og lydkunstneren Muqata’a og samtidskunstneren Iman Al Sayed. Bredholt Productions drives av Harald Bredholt, som allerede som helt nyutdannet visuell kunstner fra Kunstakademiet i Trondheim viser ambisjoner og et kunstnerisk nivå på sitt arbeid som lover svært godt. I dokumentarfilmprosjektet skal Bredholt Productions følge den palestinske kunstnerne tett, både under opphold i Ramallah og ved å dokumentere en konsert som Muqata’a avholder i Trondheim høsten 2022.

Stipendkomiteen

Stipendkomiteen har i 2022 bestått av Per Kristian Nygård, kunstner, Asieh Amini, forfatter, Svein Inge Sæther, daglig leder ved Cinemateket i Trondheim, Jovan Pavlovic, musiker og komponist og Cecilie Haagensen, førsteamanuensis i drama og teater ved NTNU.

Ola By Rise og avtroppende bykunstner
Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise og avtroppende bykunstner Mariia Drachuk.

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?