Tilbud til flyktninger som vil studere ved NTNU

Flyktninger fra Ukraina og andre land som i år har kommet til Norge får i høst mulighet til å studere ved NTNU. I en ny studieportal har universitetet lagt ut en liste over 35 masterprogram og om lag 400 kortere kurs (emner) som flyktningene kan søke på.

Sist oppdatert: 06.07.2022

Foto av hovedbygningen på Gløshaugen
Flyktningene vil bli tatt opp fortløpende gjennom sommeren og fram til studiestart 15. august. Foto: Carl Erik Eriksson.

Søknadene vil bli behandlet i sommer, fortløpende etter hvert som de kommer inn. Tilbudet gis til alle flyktninger som har ankommet til Norge i år (2022) og som er innvilget opphold av myndighetene.

Undervisning på engelsk i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Undervisningen vil bli gitt på engelsk, men universitetet har også satt av studieplasser til flyktninger som vil bruke høsten til å lære seg norsk.

Hele studietilbudet er tilgjengelig på www.ntnu.edu/refugees/studies. Fagene fordeler seg på de tre byene der NTNU har tilhold, Trondheim, Gjøvik og Ålesund. På nettsiden finner man også informasjon om opptakskrav og søknadsskjema.

Fast track i opptaket, men stiller faglige krav

Søkerne må ha fullført videregående skole i hjemlandet og de må ta en test for å vise at de behersker engelsk godt. I tillegg blir det vurdert individuelt om de er faglig kvalifisert, f.eks om de har tilstrekkelig kunnskap i matematikk og fysikk, som kreves i enkelte utdanninger ved NTNU. Ut over dette er opptaksprosessen kraftig forenklet i forhold til det som normalt møter søkere til høyere utdanning i Norge. Egentlig gikk søknadsfristen til Samordnet opptak ut 15. april.

Norsk-opplæring for nybegynnere

Flyktningene vil bli tatt opp fortløpende gjennom sommeren og fram til studiestart 15. august. De som ønsker å ta et 13 ukers norsk-kurs bør imidlertid søke innen 1. august for å være sikre på å få plass.

NTNU tilbyr også nettbaserte nybegynnerkurs i norsk, basert på selvlæring og uten eksamen. Her gis det opplæring i norsk på seks ulike språk. Siste tilvekst er en versjon beregnet for ukrainere, der siste finpuss på de ukrainske tekstene i veiledningene legges i disse dager.

Stor spennvidde i studietilbudet

Universitetsutdanningen er gratis. Det er Staten som betaler for studieplassene. NTNU får i høst inntil 140 heltids studieplasser for flyktninger, av totalt 1000 slike plasser som er blitt fordelt på utdanningsinstitusjoner i hele Norge. Ved å tilby fleksible utdanninger med kortere kurs kan NTNU gi utdanning til langt flere flyktninger enn den rammen som Staten har satt.

Utdanningstilbudet ved NTNU fordeler seg slik:

  • 35 internasjonale masterprogram
  • 141 emner (kortere kurs) på bachelornivå
  • 258 emner (kortere kurs) på masternivå

I Gjøvik tilbys to av programmene og til sammen 46 emner. I Ålesund omfatter tilbudet tre program og 21 emner. Resten av utdanningene foregår i Trondheim. 

Flyktninger som tas opp vil få plass i introduksjonsprogrammet for internasjonale studenter ved NTNU i høst. Dette programmet skal sikre at nye studenter, inklusive flyktninger, blir godt integrert både faglig og sosialt på universitetet. 

Kontakt for ytterligere opplysninger om studietilbudet: opptak@ntnu.no.

Næring, miljø og samferdsel

Oppvekst og utdanning

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9