Trondheimsløftet - sammen skaper vi Trondheim

Trondheimsløftet er Trondheims nye samfunnsplan, men hva er en samfunnsplan? Hva betyr den for deg? Hvordan kan du påvirke den? Forslaget til ny samfunnsplan for Trondheim er nå sendt ut på høring, og vi ønsker dine tanker om den. Fristen for å komme med innspill er 27. mai.

Sist oppdatert: 21.04.2023

To kvinner på Trondheim torv med bærekraftsmål.
Hva mener du om vår samfunnsplan? Kommunen din vil svært gjerne høre fra deg.

Vi bor i en by i rivende utvikling. Derfor må vi lage gode planer. Og ikke minst - vi må følge dem. Samfunnsplanen er Trondheim kommunes overordnede, strategiske og samordnede plan. Den beskriver visjon, hovedmål og delmål med tilhørende strategier som Trondheim skal jobbe for å nå innen 2032.

Mange med på jobben

Trondheimsløftet er tittelen på vår nye samfunnsplan, og mange innbyggere og aktører har allerede engasjert seg i planarbeidet. Vi har fått inn over 2000 innspill, ønsker, drømmer og meninger om hvordan Trondheim skal utvikle seg de neste årene. I arbeidet med planen har vi også fått gode råd av vårt Trondheimspanel, et panel bestående av 50 representativt utvalgte innbyggere.  

Trondheimsløftet - Sammen skaper vi Trondheim, er vårt forslag til en felles visjon for byen vår. Trondheimsløftet beskriver hvordan vi ønsker at byen vår skal løfte seg i ønsket retning de neste årene, samtidig som vi inngår et løfte med bysamfunnet, alle dere, om at vi alle i fellesskap skal bidra for å nå de målene vi setter oss. Det handler om valgene hver og en av oss tar hver dag. At vi sammen skaper den byen vi ønsker å leve i, uten at det går på bekostning av mulighetene for kommende generasjoner. 

Tre hovedmål

For at vi skal komme oss dit foreslår vi tre store hovedmål for byen vår de neste årene:
I år 2032 er Trondheim et grønnere samfunn og en by med sterke fellesskap. I 2023 er Trondheim som kunnskaps- og teknologihovedstad et kraftsentrum for en bedre verden. Hvert av de tre hovedmålene har fem delmål med tilhørende strategier. Disse sier noe om hva kommunen skal gjøre for å nå målene, og hva innbyggere og organisasjoner/aktører i Trondheim kan bidra med for at målene nåes.  

De hovedmålene vi foreslår skal gjøre oss i stand til å håndtere tre store utfordringer vi som samfunn står overfor; klima- og naturkrisen, sosialt utenforskap og at vi i årene framover vil få en økende avstand mellom innbyggernes behov for velferdstjenester og velferdssamfunnets evne til å tilby disse tjenestene. Dette handler både om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Vi står nå i handlingens tiår, og det haster mer enn noensinne at vi planlegger godt for en ønsket samfunnsutvikling. Vi må raskt gå fra ord til handling.

Bærekraft

Med en sterk forankring i FNs bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene må framtidas Trondheim skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, kunnskapsmiljøer, næringsliv, kulturliv, idrett og frivillig sektor. 

Ambisjonen med den nye samfunnsplanen er at den skal være et viktig verktøy for styring og planlegging av byen og kommunen fram mot 2032. For at planen skal bli god trenger vi å høre fra deg. Er det hovedmål, delmål og strategier dere liker og tror vil fungerer godt? Har du forslag til justeringer eller endringer av målene og strategiene som vil gjøre det lettere for dere å bidra til å nå dem?

Vi vil høre fra deg

Vi trenger å høre fra deg. Les mer om planen på dette nettstedet eller gå inn i vår digitale medvirkningsportal borgerkraft.trondheim.kommune.no for å komme med dine innspill. 

Planen vil også legges ut fysisk på rådhuset i Munkegata 1, bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim folkebibliotek på Peter Egges plass 1 og på alle våre syv bydelsbibliotek.

Du kan også komme med dine innspill ved å sende en e-post til vårt postmottak: eller ved å sende dem per post til: Trondheim kommune, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. 

Alle innspill per epost eller post må merkes med saksreferanse: 20/46547 - Kommuneplanens samfunnsdel.

Takk for dine innspill til vårt forslag til ny samfunnsplan - Trondheimsløftet!

Hilsen kommunen din.

 

 

Næring, miljø og samferdsel

Byutvikling

Bærekraft

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward