Vinneren av byggeskikkprisen 2021 er kåret

Hvem har de siste fem årene skapt et byggverk eller bygde omgivelser som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk? 31. januar ble prisen delt ut på Trondheim folkebibliotek.

Sist oppdatert: 01.02.2022

Foto av det grønne samfunnshuset på Teigen, oppført hovedsakelig i tre og med store vindusflater. Den ligger fint til ved Selbusjøen.
Bygningen er oppført utelukkende i miljøriktige materialer, i all hovedsak tre. (Foto: Geir Hageskal)

Vinneren for 2021 ble samfunnshuset på Teigen, en del av Klæbu bygdemuseum. Bygget ble påstartet i 2016 og sto ferdig i 2021. Byggherren er Klæbu historielag, bygningen er tegnet av Brendeland & Kristoffersen Arkitekter og selve trekonstruksjonen ble laget av NTNU-studenter på studiet “Tradisjonelt bygghåndverk”. Det er også lagt ned mye dugnadsarbeid i regi av Historielaget. 

Bygget vil bli brukt av skoler og barnehager som besøker Teigen, og det skal også brukes til møter og foredrag. Det kan i tillegg bookes til bryllup, konfirmasjoner og merkedager.

En gang årlig drar juryen for byggeskikkprisen på befaring for å finne verdige kandidater, og i 2021 besøkte de fire prosjekter av svært ulik art og på ulike steder i Trondheim.

I kriteriene heter det at prosjektet må være av høy kvalitet, og være knyttet til folks dagligliv og nærmiljø. Og at det i tillegg må ta hensyn til Trondheims egenart.

Byutvikling

Fant du det du lette etter?