12 av 15 sykepleiere ansatt i kommunen etter endt traineeløp

-Traineeordningen er en fin-fin mulighet til å bli kjent med den kommunale helsetjenesten. Det sier Susanne Martinsen, sykepleier i Enhet for psykisk helse og rus, og nylig ferdig som trainee i kommunen.

Sist oppdatert: 10.11.2023

Gruppe på sju personer. Alle har gjennomført traineeperiode i Trondheim kommune
Noen av de som har vært gjennom traineeperioden i Trondheim kommune: Fra venstre Erle Trønsdal Moen, Jenny Berstad, Karen Haugen, Elise Johre Rustand, Jostein Jæger. Foran fra venstre:Susanne Martinsen, Malin Heia

Det første kullet med traineer er nå ferdig. Da ordningen startet i september 2021, ble 15 sykepleiere ansatt. Etter endt løp er tolv av disse i faste stillinger i kommunen. 

 -Et viktig og vellykket rekrutteringstiltak, sier kommunesykepleier Gørill Tranås. Mangel på sykepleiere er en stor utfordring i helsetjenesten landet over, og også i Trondheim kommune er det vanskelig å få nok søkere til stillingene. 
 -Med traineeordningen håper vi at vi har funnet en god tilnærming for å rekruttere og beholde sykepleiere og vernepleiere, sier Tranås.
I løpet av to år får den som er trainee prøve seg på fire ulike arbeidsplasser i kommunen.  Slik får de se mangfoldet og bredden i den kommunale helsetjenesten samtidig som de blir fulgt opp av en mentor på hvert arbeidssted. 

 -Når du ikke er helt sikker på hvor du ønsker å jobbe, er det å få prøve seg på flere steder en fin måte å finne ut av hva du vil, sier Susanne Martinsen. Hun har vært 6 måneder i hjemmetjeneste, helsehus, helse- og velferdssenter, og de siste 6 månedene i Enhet for psykisk helse og rus der hun nå er fast ansatt. Hun gikk inn i ordningen rett etter fullført utdanning som sykepleier og synes det har vært en fin overgang fra student til arbeidsliv. 

Bratt læringskurve

Både Susanne Martinsen og Rattiya Berge understreker at det har vært en bratt læringskurve når de har skifta arbeidssted så pass mange ganger. Når du begynner å trives ett sted og blir kjent med jobben og kollegene må du dra til et annet sted. Samtidig har dette også vært spennende og givende.
 -Det har vært mye å lære, men det har gått bra. Vi opplever at vi blir mer og mer rustet til oppgavene, sier de begge. 

Rattiya Berge er fast ansatt ved Tiller helse- og velferdssenter avdeling rus. Enhetsleder Lars Gil er veldig glad for å ha fått Rattiya med på laget og for ordningen som han har stor tro på: 
-Traineene er ferdig utdannet og har en gjennomgående positiv innstilling, sier han. Siden de er innom ulike tjenestesteder lærer de mer om kommunens enheter, enn mange andre ansatte. Dette kan alle avdelingene dra nytte av, og samarbeidet mellom enheter blir enklere. 

Enhetsleder Lars Gil og sykepleier Rattyia Berge, Tiller helse- og velferdssenter 

Også for vernepleiere 

Mette Sund jobber i Personaltjenesten og er ansvarlig for traineeprosjektet. Hun forteller at det overordnede målet med traineestillingene er økt rekruttering, økt kompetanse og det å vise fram kommunen som en attraktiv arbeidsplass for sykepleiere og vernepleiere.
-Vi har valgt å utvide ordningen med vernepleiere fra 2022. I kull 2 ble det ansatt 8 sykepleiere og 2 vernepleiere, og i kull 3 har vi ansatt 7 sykepleiere og 13 vernepleiere. Disse starta opp 1. september 2023. Alle blir ansatt i 100% stilling.  

I løpet av traineeperioden er det også 22 kompetansedager. Disse dagene bygger på fag, lovverk og økt kompetanse på samhandling internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.
Som prosjektansvarlig har Mette Sund tett kontakt med traineene og de aktuelle arbeidsplassene gjennom hele løpet.
-Jeg bistår hvis noe dukker opp og er der hvis de trenger å snakke med noen, sier Sund. 

Interessert?

Ny søknadsfrist er 30. januar, utlysning kommer i slutten av november. For mer informasjon kan Mette Sund kontaktes på e-post eller tlf. 94 43 57 80.

Mette Sund, prosjektansvarlig og Gørill Tranås, kommunesykepleier 

 

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward