Får toppkarakter på klimaomstilling for andre år på rad

Nesten 1000 byer kjempet om toppkarakter. Trondheim nådde helt til topps.

Sist oppdatert: 14.11.2023

Bilde av 8 personer fra forskjellige europeiske byer som mottar pris for klimaomstilling i Paris i 2022. Blant de åtte er Kristian Dahlberg Hauge fra Trondheim kommune.
Kristian Dahlberg Hauge representerte Trondheim kommune i Paris i fjor, da vi fikk karakteren A for første gang.

939 byer verden over har i 2023 rapportert inn sine klimatall og -tiltak til CDP for evaluering. I år var Trondheim en av kun 119 byer som fikk toppkarakteren A, og er dermed anerkjent som en av byene i verden som har kommet lengst i klimaomstillingen.

Ranum.JPG
- Trondheim har satt høye mål for klimaarbeidet og har tatt noen viktige valg underveis. Nå gir det resultater, sier ordfører Kent Ranum.

- Å få karakteren A er et tegn på at vi har prioritert godt og er på rett vei, men det betyr ikke at vi kan hvile på laurbærene. Toppkarakteren viser at vi forstår hva som må til for å lykkes med det grønne skiftet. At resultatene kunngjøres nå, like før klimatoppmøtet COP28, viser tydelig at byene har en viktig rolle for at verden skal lykkes med klimaomstillingen. Og vi skal gjøre vårt, sier ordfører i Trondheim, Kent Ranum.

Verdens største rapporteringsplattform

CDP er en global, ikke-kommersiell organisasjon som opererer verdens største plattform for rapportering av klima- og miljøarbeid. I 2023 har over 23.000 bedrifter og over 1.100 byer, stater og regioner fra hele verden rapportert inn sine data.

CDP setter “gullstandarden” innen klima- og miljørapportering, og samler inn omfattende datamateriale på hvordan bedrifter og offentlige myndigheter måler, forstår og forholder seg til sitt arbeid for å fremme det grønne skiftet. En plassering øverst på CDP sin A-liste er et kvalitetsstempel på Trondheims klimaledelse. Klimaomstilling krever en grundig, samordnet og modig ledelse.

-En plass på A-lista er en anerkjennelse. Våre klimamål er i tråd med hva Parisavtalen og vitenskapen sier må til for å løse klimakrisen. Det viser at vi har et godt kunnskapsgrunnlag og god forståelse av risiko. Det er en bekreftelse på at vi kan vise til effektfulle og konkrete klimatiltak, og at vi er åpen og troverdige i vår rapportering på status, sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, miljø og samferdsel.

Kristian_Dahlberg_Hauge__0114 (1).jpg
Kristian Dahlberg Hauge er godt fornøyd med Trondheims omstillingsevne.

- Byens politikere har vært ambisiøse og modige. De har gitt bred tilslutning til målet om å kutte 80 prosent av byens klimagassutslipp, sammenlignet med 2009, innen 2030. Like over nyttår skal vi legge fram en revidert energi- og klimaplan til politisk sluttbehandling, og det er et viktig skritt på veien. Men klimaarbeid er lagarbeid. Skal vi nå våre mål, er vi avhengige av at hele byen engasjerer seg, sier Dahlberg Hauge.

“CDP-ICLEI Track”, som Trondheim rapporterte på, ble utformet for å motivere og støtte byer til å sette høye klimaambisjoner, og få i gang konkrete handlinger. Rapporteringen krever et byomfattende klimaregnskap og en klimahandlingsplan, i tillegg til at det må gjennomføres en klimarisiko- og sårbarhetsvurdering, og konkretiseres mål og tiltak for klimatilpasning.

- CDP-rapportering er ganske omfattende, men heldigvis har vi bygd et solid grunnlag fra tidligere års arbeid, sier Chin-Yu Lee, klimarådgiver i Trondheim kommune som koordinerte rapporteringen i 2023.

_DSC1938 lav.jpg
Chin-Yu Lee synes det er stas at Trondheim når helt til topps også i år.

- Vi må rapportere om utslippsreduksjoner og klimatilpasning på fem nivå: Klimaledelse, klimagassregnskap og status for klimatilpasning, klimamål, klimaplanlegging og klimatiltak. CDP har et omfattende evaluerings- og karaktersystem. For å komme på A-lista må man først kvalifisere seg i de tre foregående kategoriene D, C og B. I fjor fikk vi vår første A og var en av 123 byer som fikk toppkarakter. I år ser vi at noen byer har mistet plasseringen sin, så det er klart det er stas for Trondheim å beholde pallplassen. Dette legger også et veldig viktig grunnlag for oss når vi skal lage klimakontrakter (Climate City Contract) som en del av EU’s 112 klimanøytrale byer, avslutter Lee.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward