Ingen tegn til pasientskader i kommunens helsetjenester som følge av brev-problemene i Helseplattformen

Trondheim kommunes gjennomgang av de om lag 1400 brevene som ikke har blitt sendt ut gjennom Helseplattformen, gir grunn til å tro at ingen pasienter i Trondheim kommunes helsetjenester har mistet helseoppfølging på grunn av problemene. Så langt er om lag 80 prosent av meldingene gjennomgått og fulgt opp.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Foto av Wenche Dehli, helse- og velferdsdirrektør i Trondheim kommune
Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli.

Mandag 6. mars ble det hasteinnkalt til et møte med Helseplattformen AS (HPAS). Innkallingene gikk til ledelsen i de ni kommunene som allerede har tatt i bruk Helseplattformen i full drift.

På møtet ble det informert om at det under feilsøking i Helseplattformen ble det avdekket at feilen som ble funnet på St. Olavs hospital også rammet kommunene som har tatt i bruk løsningen. På daværende tidspunkt ble antall brev som ikke hadde blitt sendt ut estimert til ca. 360.

1400 meldinger

Tirsdag 7. mars ble Trondheim kommune innkalt til et eget møte med HPAS. Helseplattformen informerte om at tallet på ca. 300 ikke-sendte brev stammet fra 12. november 2022, og frem til i dag.

Da de undersøkte tilbake fra 7. mai. 2022 - da Trondheim kommune innførte Helseplattformen - fant de ytterligere ca.1100 brev som ikke var blitt sendt. Dette betyr, slik vi har oversikt over nå, at det totale omfanget for Trondheim kommunes vedkommende er på i underkant av 1400 meldinger.

Gjennomgang

8. mars ble Trondheim kommune oversendt en liste over de aktuelle brevene, og invitert til et møte for å avtale hvordan vi i fellesskap skal gå gjennom materialet og vurdere behov for videre oppfølging av hver enkelt sak. Ressurser fra Trondheim kommune satt seg sammen med ressurser fra Helseplattformen AS fra og med torsdag 9.mars.

I dag, 10. mars, har ansatte fra Trondheim kommune (12 personer sammen med Helseplattformen AS) gått gjennom de 1400 brevene - og er snart i mål med å få en oversikt. Så langt tyder ikke funn i materialet på at noen innbyggere har mistet helsehjelp eller fått mangelfull oppfølging som følge av brev-problemene.

Ferdigstilles i løpet av neste uke

Så langt finnes det om lag 1400 brev som angår helsevirksomheten i Trondheim kommune. Ulike medier har de siste dagene omtalt feil ved 3400 henvisninger gjennom Helseplattformen. Vi har fått bekreftet at dette handler om interne henvisninger ved St. Olavs hospital, og ikke omfattes av materialet som kommunen nå gjennomgår.

Gjennomgangen og oppfølgingen av brevene ferdigstilles i løpet av neste uke.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward