Ønsker innspill om BPA-ordningen

Trondheim kommune ønsker innspill for å drøfte hvordan ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA)skal praktiseres. Representanter fra aktuelle brukerorganisasjoner, pasient- og brukerombud og representanter for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er derfor invitert til innspillsmøte 8.juni.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Portrettbilde av kommunalsjef Marianne Hindrum Hyldmo
Marianne Hindrum Hyldmo, kommunalsjef for kvalitet og samhandling i Trondheim kommune

Politisk ledelse har bedt Kommunedirektøren om å bidra til å utvikle en felles forståelse og retningslinjer for hvordan brukerstyrt personlig assistanse skal fungere i kommunen. I dette arbeidet er det ønskelig at relevante brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og andre kommer med innspill til hvordan ordningen skal forstås og hvilke retningslinjer som bør være førende for tildelingen av denne typen tjenester.

Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA skal gi både barn og voksne personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv. Trondheim kommune skal legge dette til grunn i forbindelse med tildeling av BPA. Trondheim kommune erfarer samtidig en sterk økning i antall innbyggere som søker BPA. Det er også en økning i antall timer som tildeles den enkelte. Kostnadsveksten er jevnt stigende og er en stor utfordring for kommunens økonomi og for fordeling av knappe ressurser mellom ulike brukergrupper.

Tema som kommunen ønsker innspill på vil for eksempel være praktisering av BPA nå og framover, organisasjonenes forventning til tjenesten i kommunen, vurderinger om tildeling av timer, utfordringer med arbeidsledelse, BPA som egen tjeneste eller en måte å organisere tjenester på. Kommunen ønsker  tilbakemelding fra deltakerne om andre tema og problemstillinger som de ønsker belyst.

-Vi håper at vi gjennom et slikt møte kan styrke dialogen med organisasjonene og at det kan bidra til  en felles forståelse for utfordringene. Det vil også gi mulighet til å drøfte hvilken praksis vi skal ha i kommunen, sier Marianne Hindrum Hyldmo, kommunalsjef for kvalitet og samhandling i Trondheim kommune.  

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward