Prøver ut ambulerende sykepleietjeneste på natt

Et prosjekt med to sykepleiere som jobber sammen i team på natt, prøves nå ut ved helse- og velferdssentrene i Lerkendal bydel. Teamet skal jobbe sammen og ivareta sykepleieroppgaver ved de seks helse- og velferdssentrene i bydelen om natta.

Sist oppdatert: 24.11.2023

to sykepleier som skal gå i nattjeneste i Lerkendal bydel
Berihila Okubay Hailesilasie og Beate Lindkjenn Grunnsund er to av sykepleierne som er med i prosjektet. Foto: Gørill Tranås

Helse- og velferdssentrene i Trondheim kommune opplever store problemer med å rekruttere sykepleiere, spesielt for stillinger på natt. Ved å opprette ambulante team er målet blant annet å skape et bedre fagmiljø for sykepleiere på natt, og øke kvaliteten på nattjenestene. Til sammen skal 6 sykepleiere gå inn i ordningen i Lerkendal bydel. 

- Vi ser at måten vi er organisert på i dag gjør at vi ikke benytter ressursene våre på en optimal måte. Vi ønsker å sikre god kvalitet i tjenesten og mener vi vil bidra til det ved å  organisere oss bedre, sier kommunalsjef Siri Ekle Skaanes i Trondheim kommune. Hun understreker at dette er et prøveprosjekt. Dersom evalueringa viser at dette er vellykket, er målet å organisere sykepleietjenestene på natt på denne måten ved alle helse- og velferdssentrene i kommunen.


Grundig forarbeid 

Det er gjort et grundig arbeid med kartlegginger og opplæring i forkant av prosjektet. Ved sykehjemmene er det blant annet kartlagt hvor mye tid som blir brukt på oppgaver som forutsetter at sykepleier er til stede på natt. Helsefagarbeideres kompetanse er også blitt kartlagt, og det er gjennomført opplæring som skal bidra til å trygge både helsefagarbeiderne og sykepleierne i teamet. -Det er viktig at helsefagarbeiderne og sykepleierne kjenner hverandres kompetanse slik at vi bruker den riktig, sier Skaanes. 

Sykepleierteamet skal i utgangspunktet jobbe sammen, men det kan være oppdrag som gjør at de må dele seg. Planen er at teamet skal innom alle åtte lokasjonene  når de er på vakt. Slik blir  de kjent med pasientene og  ansatte på de ulike stedene . 

-Dette vil bidra til trygghet for ansatte og bedre samhandlingen med de som er i team og de som er på enhet, sier Skaanes.

Hva med øvrig bemanning på natt ved enhetene som er med i ordningen? 

-Det vil være ordinær bemanning på natt i tillegg til det ambulerende sykepleieteamet. På sikt er det tenkt at grunnbemanningen på natt skal bestå av stedlige helsefagarbeidere og at det kun er sykepleiere i teamet som betjener enhetene. 

Hvilke konsekvenser vil det ha for pasientene at vi organiserer sykepleietjenesten på natt på denne måten? Noen vil kanskje bli bekymra for at sykepleier er for langt unna.   

-Jeg har forståelse for at noen kan bli bekymret for at sykepleiekompetansen ikke nødvendigvis vil være tilstede på huset. Helsefagarbeidere får økt kompetanse, og det ambulerende teamet vil være tilgjengelig på telefon og for akutte oppdrag i tillegg til de som er  planlagt. I oppstarten av prosjektet vil de sykepleierne som går i nattstillinger bli værende på enhet, men ved fravær leies helsefagsarbeidere inn. Denne overgangsfasen vil bidra til å trygge både pasienter, pårørende og de ansatte, sier Skaanes. 

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?