Samarbeidsavtale med frivilligheten

Frivilligsentralene i Trondheim gjør en viktig jobb for å legge til rette for økt frivillig engasjement og innsats i nærmiljøet. Nå har kommunen og frivilligsentralene undertegnet en samarbeidsavtale som skal sikre god samhandling og forutsigbarhet partene imellom de kommende fire åra.

Sist oppdatert: 22.01.2024

representanter fra frivilligsentralene og kommunen står i sammen i en trapp i forbindelse med at de har undertegnet en samarbeidsavtale
Fra venstre: Asbjørn Barlaup fra Stiftelsen Voll gård, kommunedirektør Morten Wolden, Hans Frederik Selvaag fra Stiftelsen Trondheim hospital, Gunhild Holten fra Kirkens bymisjon, Jan Ove Tvervåg fra Foreningen Sjetne bydelshus, Per Brynjar Stokke fra Stiftelsen Tordenskiold senter, Tonje Isabell Sandø fra Trondheim kommune, Sissel Trønsdal fra Stiftelsen Kattem frivilligsentral og Tore Solem fra Tegnspråklig frivilligsentral.

Det er totalt 14 frivilligsentraler i Trondheim, og disse eies av syv stiftelser eller foreninger. Sentralene var representert med eiere eller daglig ledere da avtalen ble signert på rådhuset onsdag 06.12.23. Kommunedirektør Morten Wolden signerte på vegne av kommunen.

- Frivillighet er helt avgjørende for Trondheim som by. Frivillighetssentralene våre gjør en kjempeinnsats, og bidrar til å skape gode nærmiljø. I tillegg til at det betyr veldig mye for alle de tusenvis av mennesker som får hjelp, støtte og bistand gjennom de frivillige på sentralene våre. Frivillighetens betydning vil bare øke i tida framover, sier Wolden. 

Det kommer også tydelig til uttrykk i Trondheimsløftet (Kommunedelens samfunnsplan). Kommunen og frivilligheten skal sammen bidra til å oppnå målet om Trondheim som en mangfoldig by med et sterkt fellesskap, og det innebærer bl.a. at Trondheim kommune skal

  • styrke samarbeid og samskaping med frivilligheten
  • sikre gode rammevilkår for frivilligheten
  • øke kunnskapen om og interessen for frivillighet.

Formålet med avtalen er å fastsette rammer for samarbeidet og økonomisk støtte for drift av frivilligsentralene i Trondheim. Den skal blant annet tydeliggjøre gjensidige krav og forventninger, og øke bevisstheten om frivillighetens betydning, behov og rolle hos ansatte i kommunen og befolkningen i Trondheim. 

 

 

Fant du det du lette etter?