Stort sett fornøyde beboere ved helse- og velferdssentrene viser brukerundersøkelse

De aller fleste som bor på helse- og velferdssenter er fornøyd med tilbudet de får, viser undersøkelse. Brukernes helhetsinntrykk av tjenestene får en skår på 5,1 av 6 mulige, og det er nesten på samme nivå som i 2018 da en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført.

Sist oppdatert: 24.08.2023

Sykepleier holder eldre mann i hånda
Foto: Shutterstock

Undersøkelsen omfatter brukere og ansatte ved sykehjem, omsorgsboliger og ett helsehus. Svarprosenten hos brukerne er 58 prosent og hos ansatte 53 prosent. De fleste av beboerne har fått hjelp fra pårørende med å besvare undersøkelsen. Årets undersøkelse tar utgangspunkt i tidligere brukerundersøkelser, og har følgende tema:

  • informasjon
  • serviceinnstilling
  • brukermedvirkning
  • forutsigbarhet
  • tjenestekvalitet
  • samhandling

Tabellen under viser brukernes samlede skår for hvert av de seks hovedtemaene i 2018 og 2023: 

 

Så mange som 75,3 prosent av brukerne har svart 5 eller 6 (helt enig) på spørsmålet om helhetsinntrykk.  Brukerne gir, som i 2018, høy skår på spørsmål som handler om høflighet og respekt. Det gode inntrykket blir forsterket ved høy skår på samhandling. Brukerne skårer også høyt på tema tjenestekvalitet, og opplever at de får god pleie, omsorg og føler seg trygge. 

De spørsmålene som får noe lavere skår handler om kjennskap til pasientplan, tilpasset fysisk aktivitet/trening og muligheten til å komme ut i frisk luft én gang i uka. Mange har også kommentert at de ønsker flere ansatte som har bedre tid til dem. Tema serviceinnstilling har en liten nedgang på 0,1 sammenlignet med 2018. Informasjon, brukermedvirkning, forutsigbarhet og tjenestekvalitet har alle en nedgang på 0,2 sammenlignet med 2018. 

 Alt i alt er resultatet av undersøkelsen noe vi må si oss godt fornøyd med, sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli. Det er godt å konstatere at de aller fleste er tilfreds med det tilbudet de får. Samtidig viser undersøkelsen forbedringsområder, og enhetslederne vil sammen med lederteam og arbeidsmiljøgrupper på egen enhet lage en handlingsplan knyttet til forbedringsområdene. Undersøkelsen vil også bli gjennomgått på brukerrådsmøtene.

Ansatte har også svart på de samme spørsmålene. Sammenstillingen under viser at både brukere og ansatte gir høye skår på alle tema, men brukerne skårer høyere på temaene informasjon, serviceinnstilling og samhandling, mens de gir lavere skår på brukermedvirkning, forutsigbarhet og tjenestekvalitet. 

Undersøkelsen ble lagt fram for formannskapet i juni. Formannskapet ber Kommunedirektøren sørge for at pasientplanene blir gjennomgått med pasientene flere ganger enn ved innkomstsamtalen og at begrep og innhold gjøres kjent for både pårørende og pasientene. Formannskapet ber også om at Kommunedirektøren kommer tilbake til formannskapet med en sak som beskriver hvilke dokumentasjonskrav som ligger til helse- og velferdssentrene og om det finnes krav som kan fjernes. 

Brukerundersøkelse 2023

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?