Trondheim kommune ikke berørt av feil i barnevernsystem

Flere kommuner melder om feil i datasystemet for barnevernet. Trondheim kommune bruker ikke det aktuelle systemet.

Sist oppdatert: 22.05.2024

Foto av rådhuset i Trondheim

Bergen kommune har rapportert om en feil i deres systemer som gjør at bekymringsmeldinger levert til barnevernet i Nasjonal portal for bekymringsmeldinger ikke kommer frem til Bergen kommune. Så langt har også Oslo og Tromsø bekreftet at de er rammet. Det skal dreie seg om en feil hos leverandøren Visma i fagsystemet “Familia”, som rundt 240 norske kommuner benytter.

Denne feilen ser ut til å være lokalisert hos Visma, som er leverandøren  av fagsystemet “Familia”. Trondheim kommune bruker ikke “Familia” eller Visma, så vi har ikke grunn til å tro at vi er berørt av denne feilen. 

Det er bekreftet at meldinger mottas som vanlig i Trondheim kommune. Vi opererer med en manuell prosess for slike meldinger som ikke berøres av denne feilen. Koblingen mellom Nasjonal portal for bekymringer og det nye fagsystemet Modulus Barn ikke er slått på enda for Trondheim kommunes vedkommende. 

Oppvekst og utdanning

Fant du det du lette etter?