Og vinneren av skolenes superfinale i innovasjon er…

I vår har over 2000 åttendeklassinger jobbet frem idéer for å skape gode fellesskap i Trondheim. Torsdag 8. juni møttes elevgrupper fra hver av byens 18 skoler til superfinale. Her skulle årets beste Innovasjonscamp-idé kåres.

Sist oppdatert: 22.05.2024

Gruppebilde av årets jury og tre av de fire elevene som vant årets Superfinale. Eleven i midten holder vinnerpokalen.
Fra venstre bak: Juryen, ved oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen, kommunedirektør Morten Wolden, næringsutvikler Christian Haugen fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og varaordfører i Ungdommens bystyre, Sigurd Arctander Dingsøyr. Foran: Vinnerne av årets superfinale, elevgruppa fra Charlottenlund ungdomsskole.

Etter knallhard konkurranse kan vi gratulere vinnerlaget “Samarbeid mellom generasjoner” fra Charlottenlund ungdomsskole med seieren!

Vinnerne har utviklet et konsept som handler om at unge besøker eldre, der målet er å skape gjensidig glede i å lære av hverandre sine generasjoner. Prosjektet kan gjennomføres i både norsk, samfunnsfag og valgfag som en skoleoppgave.

Bærekraftige lokalsamfunn

I årets Innovasjonscamper ga Trondheim kommune elevene i oppdrag å svare på følgende spørsmål:

  • Hva skal til for å skape gode fellesskap der vi bor?
  • Hva kan ungdom selv gjøre for å forsterke og utvikle trygge barnefellesskap og gode nærmiljø?

Målet med innovasjonscampene er kreativitet, skaperglede og nyskaping. I tillegg får elevene erfaringer som kan komme til nytte når de etterhvert skal ut i arbeidslivet.

Marte Aas fra Ungt entreprenørskap, portrettert under Superfinalen på Kalvskinnet.
Marte Aas fra Ungt Entreprenørskap. 

- I Innovasjonscampene får elevene øve seg på å jobbe i et kollegium og får bruke sine egenskaper på en litt annerledes måte. Et viktig poeng er å erfare at ikke alle trenger å være gode på alt, men at gruppa kan utnytte det hver enkelt er god på, forteller rådgiver Marte Aas fra Ungt Entreprenørskap.

Kreativitet, skaperglede og nyskaping

Innovasjonscamp er et kreativt verksted der elevene får i oppdrag å finne løsninger på en definert problemstilling. I tre intensive dager jobber de sammen i mindre grupper på skolene, med veiledning av ansatte i Ungt Entreprenørskap og læreren sin. I tillegg kommer eksterne veiledere fra lokalmiljøet, næringslivet eller det offentlige inn og støtter og utfordrer idéene deres.

Finalistgruppa til Huseby ungdomsskole.
Vinnerlaget ved Huseby ungdomsskole sin idé handler om å utvikle en fritidsklubb for ungdommene som bor i området.

Kåring av årets vinner

I sluttspurten av Innovasjonscampen har hver av de 18 deltakerskolene kåret skolens beste idé. Torsdag 8. juni møttes de 18 skolevinnerne til superfinale. Her “pitchet” de idéene sine for en jury, bestående av kommunedirektør Morten Wolden, oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen, næringsutvikler Christian Haugen fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og varaordfører i Ungdommens bystyre, Sigurd Arctander Dingsøyr.

Oppvekstdirektør Lasse Arntsen får presentert en pitch av en av elevgruppene.
Elevgruppa fra Markaplassen skole presenterer sin idé for oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen (nest til høyre) og varaordfører i Ungdommens bystyre, Sigurd Arctander Dingsøyr (til høyre).

Å skape en by som inkluderer, aktiviserer og engasjerer

Juryen fikk en hard oppgave i å velge en vinner, men til slutt var det Charlottenlund ungdomsskole med prosjektet “Samarbeid mellom generasjoner” som vant årets superfinale.

Årets vinner har lagt ned en solid innsats i sitt prosjekt. De har allerede opprettet samarbeid med nærmiljøet, og idéen er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål og Trondheimsløftets mål om å skape sterke fellesskap, på tvers av generasjoner. Idéen om samarbeid mellom generasjoner skaper en by som inkluderer, aktiviserer og engasjerer flere. Vi gratulerer! - Kommunedirektør Morten Wolden, på vegne av juryen.
Vinnergruppa i årets Innovasjonscamper.
Gratulerer til vinnerne av årets superfinale! 

Vinnerlaget mottok en pris på 10 000,- fra Trondheim kommune til realisering av idéen.

Juryen valgte også ut to prosjektgrupper som, sammen med vinnerlaget, får presentere idéen sin for ledergruppen i Trondheim kommune. Gruppene kom fra Blussuvoll ungdomsskole og Klæbu ungdomsskole.

Hvordan ta idéene videre?

Alle elevgruppene kan søke om innovasjonsmidler fra kommunen for å jobbe videre med realisering av sin idé. Dette blir mulig når de starter i niende klasse til høsten. På den måten vil det gode arbeidet som er lagt ned de siste månedene kunne realiseres i elevenes nærmiljø, uavhengig av resultatene i superfinalen.

Kanskje kan noen av idéene også realiseres i samskaping mellom innbyggere og Trondheim kommune?

Innovasjonscamp 2023 er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

Elevgruppa fra Blussuvoll med sin prosjektskisse.
Elever fra Blussuvoll skole med sitt prosjekt "Blusshagen".

 

Oppvekst og utdanning

Fant du det du lette etter?