AKKS og Arnhild fikk kulturprisen

Arnhild Staal Pettersen i Dans IT og organisasjonen AKKS ble i helga tildelt Trondheim kommunes kulturpris for 2023.

Sist oppdatert: 17.01.2024

Prisvinnerne oppstilt med blomster og pris
ÅRETS PRISVINNERE: Fra venstre: Hannah Mackessy (styreleder i AKKS), Arnhild Staal Pettersen, Camilla Harvey Sky (AKKS), Emely Ruth Waet (daglig leder i AKKS), Jonas Bjordal (AKKS) og Jenny Brandal Hungnes. Foto: Ned Alley

Ordfører Kent Ranum og kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise delte ut de to prisene under nyttårskonserten i Olavshallen. Prisvinnerne får hver en miniatyr av statuen ”Go´dagen”, laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne. De får også hvert sitt diplom med trykk av litografiet “Havmannens datter II” laget av kunstneren Elisabeth Alsos Strand, samt 35 000 kroner hver i prispenger.

Arnhild Staal Pettersen, som er kunstnerisk og daglig leder for DansiT - koreografisk senter, får prisen innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Hun har i mange år bidratt til en positiv utvikling av dansefeltet i Trondheim. Gjennom sitt inkluderende arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne bidrar hun også til å gjøre Trondheim til en bedre og mer mangfoldig by å bo i.

Arnhild Staal Pettersen
STYRKER KULTURBYEN: I Kulturpriskomiteens uttalelse heter det blant annet at Arnhild Staal Pettersen deltar aktivt i nasjonale styrer og prosesser innen kulturfeltet, noe som har ført til at Trondheims posisjon som kulturby har blitt styrket gjennom de siste årene. Foto: Ned Alley

AKKS, ved daglig leder Emely Ruth Waet og styreleder Hanna Mackessy, får prisen for fritidskulturlivet. Prisvinneren er en viktig aktør for musikalsk kompetanseheving, rammebetingelser og nettverk for fritidskulturlivet, og i overgangen til det profesjonelle musikklivet. AKKS jobber for rekruttering og for å styrke grasrota innen såkalt rytmisk musikk. Organisasjonens hovedformål er å rekruttere, motivere og synliggjøre jenter i alle ledd av musikkbransjen, og har helt siden etableringen i 1994 jobbet for likestilling og mangfold i det trønderske musikklivet.

ordfører Kent Ranum og kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise deler ut pris til Emely Ruth Waet
SKAPER MANGFOLD: Her mottar Emely Ruth Waet kulturprisen (av ordfører Kent Ranum og kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise) på vegne av AKKS. Kulturpriskomiteen vektlegger organisasjonens innsats for å hjelpe jenter og andre grupper som er underrepresentert i musikkbransjen, med å finne “sin plass” i en hittil ganske så mannsdominert bransje. Foto: Ned Alley

Kulturpriskomiteen har bestått av ordfører Kent Ranum, kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise og bystyremedlemmene Elisiv Skjei, Ottar Michelsen og Svein Otto Nilsen.

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?